Balaton, a pszichés teljesítmény mérésére alkalmas készülék IV. rész


Dr. Remes Péter ny. orvos ezredes, c. egyetemi docens, Szegedi Tudományegyetem Általános Orvostudományi Kar Repülő- és Űrorvosi Tanszék.
www.drremes.hu. ORCID: 0000-0003-1715-1705.
University of Szeged Faculty of General Medicine Department of Aviation and Space Medicine

Összefoglalás: A hidegháború éveiben zajló katonai űrkutatás titokvédelmi szabályai a magyar űrélettudományi kutatásokra is vonatkoztak. A kutatások egy része nem kerülhetett nyilvánosságra. A szerző tudományos kutatásainak egy részére is vonatkoztak a titokvédelmi szabályok. A magyar űrkutatók által kifejlesztett, a szellemi munkavégző képesség mérésére szolgáló módszer és műszer sikerrel működött a Szaljut-6 és Szaljut-7 fedélzetén. Segítségével a magyar kutatóknak a világon először sikerült lemérni az űrállomások fedélzetén, hogy az űrhajósok információ feldolgozó képessége a súlytalanságban csökken. A tanulmány első alkalommal tesz kísérletet az eredmények kommentált irodalmi összefoglalására.

Kulcsszavak: szellemi munkavégző képesség, információ feldolgozó képesség (IFK), bitsebesség, űrélettudományok, pszichés teljesítmény

Balaton, an instrument suitable for measuring psychic performance

Abstract: The obligation of secrecy of the military space exploration during the years of the Cold War was valid for the Hungarian research on Space Life Sciences as well, therefore these were not made public. The secrecy rules had to be concerned by some of the author’s scientific research as well. The method and istrument for measuring psychic performance, developed by Hungarian space researcers, had been used successfully on the board of Salyut-6 and Salyut-7. With the help of this instrument, fot the first time in the world, Hungarian researchers had become able to measure the decrease of astronauts’ information processing abilty on the space station board in weightlessness. Present study makes an attempt to summarize the result of the scientific achievements.

Key words: psychic performance, Information Processing Ability (IPA), bit-speed, Space Life Sciences, psychic power

Jegyzetek

[A] A Magyar Forradalmi Munkás-Paraszt Kormány 3322/1966. sz. határozata a szocialista országoknak a világűr kutatásában történő együttműködésére vonatkozó szabályzat jóváhagyásáról. MOL XIX-a-83-b-3322-1966. szeptember 8.

B] A titokvédelmi szabályok az űrélettudományi kutatásokra is kiterjedtek. „A résztvevő országok intézkedéseket foganatosítanak annak érdekében, hogy… a titkos és szigorúan titkos… tudományos… eszközök (kozmikus objektumok felszerelése, meteorológiai rakéták, ezek fedélzeti és földi rendszerei, asztrofizikai, orvostudományi, biológiai, kutatási eszközök, stb.) és dokumentációk (kísérletek és kutatások eredményei, a kozmikus objektumokra és berendezésekre vonatkozó műszaki dokumentációk, leírások, stb.)… munkatársak, szakemberek és más személyek kiléte titokban maradjon.”

[C] A titkos ügykezelésnek szigorú szabályai voltak: „Értekezletek (ülések) alatt az értekezlet (ülés) megtartásának székhelye szerinti nemzeti koordinációs szerv, illetőleg a fogadó ország valamely intézménye vagy szervezete biztosítja a megvitatandó kérdés titkosságának megőrzését és a titkos és szigorúan titkos műszaki eszközök és dokumentációk sértetlenségét. Az értekezletekre (ülésekre) csak azokat a személyeket lehet meghívni, akik a megvitatott kérdésben közvetlenül érintettek és a résztvevő országok bejelentése alapján összeállított névjegyzékben szerepelnek. Az értekezlet ideje alatt a titkos és szigorúan titkos dokumentációkat a delegációk titkárai, illetőleg külön erre a célra felhatalmazott személyek útján adják át a résztvevő országok képviselőinek, aláírás ellenében. A jegyzőkönyveket, valamint a titkos és szigorúan titkos jellegű feljegyzéseket az értekezleteken (üléseken) a jelen Rendelkezések 5. pontjában szereplő követelményeknek megfelelően vezetik.”

[D] Korlátozták az űrkutatók publikációs lehetőségeit: „A résztvevő országoknak olyan intézkedéseket kell foganatosítaniuk, amelyek kizárják annak lehetőségét, hogy titkos és szigorúan titkos értesüléseket a sajtóban, rádióban, a televízióban, valamint olyan nemzetközi konferenciákon, szimpóziumokon és értekezleteken nyilvánosságra hozzanak, amelyeket nem az együttműködési program alapján hívtak össze, valamint ezen információknak olyan országok részére történő átadását, amelyek az együttműködésben nem vesznek részt. A résztvevő országok nem tehetnek közzé híreket a sajtóban, a rádióban és a televízióban a világűr-kutatása és hasznosítása területén folytatott államközi együttműködés keretében sorra kerülő megbeszélésekről, az ezeken a megbeszéléseken résztvevő országok beleegyezése nélkül.”

[E] Dr. Remes Péter tudományos kutatásainak egy részére is vonatkoztak a titokvédelmi szabályok.

[F] Ugyan a katonai űrrepülés történetében soha nem repült sem amerikai, sem szovjet űrhajós atombombával a fedélzeten, ezek a repülések azonban pilóta nélküli űreszközökön megtörténtek. Ne feledjük, azokban az években a katonai doktrína az atomháború megvívásáról szólt. Ma már csak az idősebb generáció emlékszik arra, hogy az Egyesült Államok 1958-ban hajtotta végre az első nukleáris kísérletét a Föld atmoszférája fölött, 1962-ben pedig már egy 1,44 megatonnás hidrogénbombát robbantott az űrben. Az atomrobbantásokat a földről is meg lehetett figyelni, nem csináltak belőle titkot, az elrettentés eszközéül használták. Például Honolulu felett felrobbantott nukleáris űreszköz parázsló fényéről a helyi újság is beszámolt, a Johntson sziget felett várható eseményeket pedig az újságok még be is harangozták, és különleges látványt ígértek. „Ma este káprázatos nukleáris robbantás” – írták a korabeli napilapok. Az amerikai Projekt A-119 atomrakéták Holdra való telepítéséről szólt. A Szovjetunió is ezekben az években (1961 és 1962 között) végzett kísérleti atomrobbantásokat az űrben, és részese volt a Holdért való küzdelemnek is.

Hivatkozások

1. Секция IX. Авиационная Медицина. Témakatalógus. 74-83. pp. Repülőorvosi Archívum Kecskemét, RAK 1985 12 303.

2. Хидег Й., Ремеш П., Богнар Л., Нечаев А. П., Пономарева И. П., Жукова О. П., Транев В. А. Псическая работоспособность и психофизиологические резервы человека-оператора. Доклады делегации ВНР на XVIII. Совещания Постоянно Действующей Рабочей Группи по Космической Биологии и Медицине Стран Участниц Программы Совета Интеркосмоса. Гагра, 1985.

3. Пономарева И. П., Нечаев А. П., Иванов А. А., Хидег Й., Богнар Л., Ремеш П. Сравнительная оценка динамики работоспособности оператора в условиях натурного и модельного экспериментов. Доклады делегации ВНР на XVI. Совещания Постоянно Действующей Рабочей Группи по Космической Биологии и Медицине Стран Участниц Программы Совета Интеркосмоса. Kecskemét, 1983.

4. Remes P., Hideg J., Bognár L. Psychophysiologische methoden zur messung des dienst fahigkeit des flugzeugfuhrers. XX. VSZ Munkaülés. Drezda, 1985.

5. Ремеш П., Хидег Й., Богнар Л. Обективние методы испитания для определения состояния здоровя лиц лётного состава. Доклады делегации ВНА на научном-рабочем совещании по авиационной медицине Стран Варшавского Договора. Drezda, 1985.

6. Ремеш П., Пожгаи А., Хидег Й., Кисели И., Лехоцки Л. Исследования влияния перегрузок на сердечно-сосудистую систему методем Холтер. XXII. Совещания Постоянно Действующей Рабочей Группи по Космической Биологии и Медицине Стран Участниц Программы Совета Интеркосмоса. Варна, 1989.

7. Remes P., Pozsgai A., Hideg J., Lehoczky L., Kiszely I. 24 hours observation of pilots cardial satatus by Holter method. MN Repülőorvosi Vizsgáló és Kutató Intézet Tudományos Közleményei. Repülőorvosi Archívum Kecskemét, 1989.

8. Remes P., Pozsgai A., Hideg J., Kiszely I., Lehoczky L. Examination of the effect of G-load on cardiovascular system by Holter method. IUPS. Gravitational Physyology. Lyon, France. 1989. MN Repülőorvosi Vizsgáló és Kutató Intézet Tudományos Közleményei. Kecskemét, 1989.

9. Bognár L., Remes P., Hideg J. The effect of autogenous-training on the information processing ability. XXXIV. IAF Congress, Budapest, 1983.

10. Remes P., Hideg J., Bogár L. Objektive Untersuchungsmethoden zur Beurteilung des Gesundheitszustandes des genden personals. Доклады делегации ВНА на научном-рабочем совещании по авиационной медицине Стран Варшавского Договора. Drezda, 1985.

11. Пономарева И. П., Нечаев А. П., Жукова О. П., Хидег Й., Богнар Л., Ремеш П. Изучение ЭЭГ структуры сна и операторской деятельности человека при изменении режима суток. Актуальные вопросы физиологии и патологии сна. Москва, 1985.

12. Нечаев А. П., Мясников В. И., Козеренко О. П., Пономарева И. П., Хант М., Златарев К., Радковский Г., Хидег Й., Богнар Л., Ремеш П. Динамика показателей психической адаптации космонавтов к условиям полёта. XVIII. Совещания Постоянно Действующей Рабочей Группи по Космической Биологии и Медицине Стран Участниц Программы Совета Интеркосмоса. Гагра, 1985.

13. Ремеш П., Хидег Й., Богнар Л., Ченгери А. Применеие аппарата KTD-1 MEDIKOR в практике авиационной медицины. Доклады делегации ВНА на научном-рабочем совещании по авиационной медицине Стран Варшавского Договора. Deblin, 1978.

14. Хидег Й., Ремеш П., Богнар Л. О перспективах оценки работоспособности и емоционального состояния оператора. Доклады делегации ВНР на XV. Конференции и Сипозиуме Постоянно Действующей Рабочей Группи по Космической Биологии и Медицине Совета Интеркосмоса. Bukarest, 1982. pp.: 1-12.

15. Ремеш П., Хидег Й., Богнар Л., Пожгаи А., Шидо З., Г. Киш Д., Берени Е., Петер И., Калмар Ш. Обективная оценка работоспособности и методи подготовки спортсменов в экстремальных условиях. Доклады делегации ВНР на XVII. Совещания Постоянно Действующей Рабочей Группи по Космической Биологии и Медицине Стран Участниц Программы Совета Интеркосмоса. Brno, 1984.

16. Ремеш П., Хидег Й., Пожгаи А., Шидо З., Петер И., Г. Киш Д., Калмар Ш. Доклады делегации ВНР на XVIII. Совещания Постоянно Действующей Рабочей Группи по Космической Биологии и Медицине Стран Участниц Программы Совета Интеркосмоса. Гагра, 1985.

17. Отчёт авиaмедицинской секции к отчоту начальника венно-медицинских служб. Repülőorvosi Archívum Kecskemét, RAK 1985 12 305.

18. Ремеш П. Применение методов инженерной психологии в авиационной и космической медицине. Инженерная психология. 1972-1973. Dr. Remes Péter orvos százados munkafüzete, Repülőorvosi Archívum Kecskemét, RAK 1972 10 40.

19. Együttműködési szerződés egyrészről a Medicor Művek Kutató és Fejlesztő Intézet, másrészről a MN Repülőorvosi Vizsgáló és Kutató Intézet között. Repülőorvosi Archívum Kecskemét, RAK 1975 04 16.

20. Remes P. Jelentés és találmányi javaslat az információ feldolgozó képesség vizsgálatára alkalmas műszerrel kapcsolatban. Repülőorvosi Archívum Kecskemét, RAK 1975 04 16.

21. Eljárás cortikális információ feldolgozási képesség meghatározására választásos reakcióméréssel és berendezés ennek foganatosítására. Országos Találmányi Hivatal. Szabadalmi okirat. Repülőorvosi Archívum Kecskemét, RAK 1978 09 15. Eljárás és berendezés az aktuális pszichofizikai állapot komplex vizsgálatára. Danubia Szabadalmi Iroda. Közzétételi példány. Repülőorvosi Archívum Kecskemét, RAK 1983 06 15.

22. Ремеш П., Богнар Л., Ченгери А., Хидег Й. Действие поливитаминного препарата на психофизиологические показатели лётчиков при пилотировании тренажора типа тл-8. Доклады делегации ВНА на научном-рабочем совещании по авиационной медицине Стран Варшавского Договора. Kecskemét, 1975.

23. Hideg J., Bognár L., Remes P., Vámos L. The role of the vegetatíve nervous system in the information processing capacity of pilots. International Astronautical Federation. Congress. 1978. Dubrovnik.

24. Й. Хидег, Л. Богнар, Е. Берени, П. Ремеш, Й. Дёкёши. Вoздействие кондициoнирушей спортивной подготовки на психофизиологическое состояние лётчиков. Доклады Научново Рабочево Совещания по Авиационной медицине Стран Варшавсково Договора. Деблин. 1978.

25. Й. Хидег, Л. Богнар, П. Ремеш, М. Агоштон. Исследование умственной работоспособности у венгерских кандидатов-космонавтов. Доклады XII. Конференции Рабочей Группы по Космической Биологии и Медицине по программе Интеркосмос. Варшава-Краков. 1979.

26. О. П. Жукова, В. И. Мясников, И. П. Пономарева, В. П. Салницкий, Й. Хидег, Л. Богнар, П. Ремеш. Изучение динамики эмоциональной напряжонности оператора при ручном управлении динамическим обектом в експерименте. Доклады XIII. Конференции Рабочей Группы по Космической Биологии и Медицине по программе Интеркосмос. Дрезден. 1980.

27. Й. Хидег, Л. Богнар, П. Ремеш, В. И. Мясников, О. П. Жукова, О. П. Козеренко, И. П. Пономарева. Многосторонный подход к оценке умственной работоспособности операторов. Доклады XIII. Конференции Рабочей Группы по Космической Биологии и Медицине по программе Интеркосмос. Дрезден. 1980.

28. Й. Хидег, Л. Богнар, П. Ремеш. Новая методика для определеня умственной работоспособности. Доклады Научново Рабочево Совещания по Авиационной медицине Стран Варшавсково Договора. Прага. 1980.

29. Л. Богнар, Й. Хидег, П. Ремеш. Изменение способности переработки информации под влиянием гипоксии, алкоголной нагрузки, и физической нагрузки. Доклады Научново Рабочево Совещания по Авиационной Mедицине Стран Варшавсково Договора. Прага. 1980.

30. Hideg J., Bognár L., Remes P., Kozarenko O., Miasnikov V. I., Ponomareva, I. P. Psychophysiological performance examination onboard the orbital complex Salyut-Soyuz. International Astronautical Congress. Paris. 1982. In L. G. Napolitano: Space 2000. Published by American Institute of Aeronautics and Astronautics New York. 1982.

31. Remes P., Hideg J., Bognár L., et al. Changes in information processing ability (IPA), EEG, EOG using passive orthostatic and antiorthostatic test. Hungarian Academy of Sciences, Intercosmos Council, Budapest, Hungary. NASA. 84A24347# Issue 9, Page 1293, Category 52.; Hideg J., Remes P., Bognár L., et al. Modern method and istrument for measuring psychic performance of aicraft pilots. Hungarian Academy of Sciences, Intercosmos Council, Budapest, Hungary. NASA. 84A11756# Issue 2, Page 205, Category 53.; Hideg J., Bognár L., Remes P., et al.: Psychophysiological performance examination onboard the orbital complex Salyut–Soyuz. Hungarian Academy of Sciences, Intercosmos Council, Budapest, Hungary. NASA. 82A44686# Issue 22, Page 3542, Category 52.

32. А. Г. Нечаев, В. И. Мясников, О. П. Козеренко, И. П. Пономарева, М. Хандт, К. Златарев, Г. Радковски, Й. Хидег, Л. Богнар, П. Ремеш. Динамика покозателей психической адаптации космонавтов к условиям полёта. Доклады XV. Конференции Рабочей Группы по Космической Биологии и Медицине по программе Интеркосмос. Бухарест. 1982.

33. Hideg J., Remes P., Bognár L, Ágoston M., Kása Z. Ремеш. Modern method and instrument for measuring psychic performance of aircraft pilots. International Astronautical Congress. 34 th, Budapest. 1983.

34. П. Ремеш, Я. Хидег, Л. Богнар, А. Пожгаи, Л. Лехоцки, З. Шидо, Г. Киш, Ш. Калмар. Изменения СПИ, ЭЭГ, ЭОГ при пассивной ортостатической и антиортостатической пробе. Пятый сипозиум комиссии по гравитационной физиологии международного союза физиологических обшеств. Москва. 1983.

35. П. Ремеш, Я. Хидег, Л. Богнар, З. Шидо, А. Пожгаи, Г. Киш, Ш. Калмар. Исследование способности переработки информации у лиц Экспедиции Памир. Доклады XVI. Конференции Рабочей Группы по Космической Биологии и Медицине по программе Интеркосмос. Кечкемет. 1983.

36. Remes P., Hideg J., Bognár L., Lehoczki L., Pozsgai A., Sidó Z. Untersuchungsmethoden zur Beurteilung der Leistungsfahigkeit des Menchen für die Zwecke der Luftfahrtmedizinischen Begutachtung. Zeitschrift für Militar Medizin. 24. Jahrgang, October, 1983. 236-237.

37. Hideg J., Remes P., Bognár L., Péter I., Kovács S. Examination of effect of Cavinton preparation on physical and psychic performance. 44th Congress of Pharmaceutical Sciences of FIP. Budapest. 1984.

38. Я. Хидег, П. Ремеш, Л. Богнар. Современный метод и прибор для измерения психической работоспособности на борту орбитальной станциию. Доклады XVII. Конференции Рабочей Группы по Космической Биологии и Медицине по программе Интеркосмос. Брно. 1984.

39. Hideg J., Remes P., Bognár L., Ágoston M. Modern Method and Instument for Measuring Psychic Performance. Acta Astronautica. 1985. Vol. 12. No 9. Pp. 707-712.

40. Remes P., Kalmár S. A Szaljut-7 fedélzetén mért Balaton adatok statisztikai feldolgozása. Vizsgálati jegyzőkönyv. Repülőorvosi Archívum Kecskemét, RAK 1984 1105 1220.

41. А. П. Нечаев И. П. Пономарева Я. Хидег, Л. Богнар, П. Ремеш.: О дополнителных возможностах методики изучения психичеслой работоспособности человека. Доклады XVIII. Конференции Рабочей Группы по Космической Биологии и Медицине по программе Интеркосмос. Гагра. 1985.

42. П. Ремеш, Й. Хидег, А. Пожгаи. Роль личного фактора в безопасности полётов. Доклады Научново Рабочево Совещания по Авиационной Mедицине Стран Варшавсково Договора. София. 1986.

43. П. Ремеш, Й. Хидег, Л. Бoгнар. Результаты исследования психической работоспособности членов экипажей орбитальных станций Салют-6 и Салют-7 в космическом полёте. VIII. Всесоюзная конференция космической биологии и авиакосмической медицины. Калуга. 1987.

44. П. Ремеш, А. Надаш, Й. Хидег, А. Пожгаи, Л. Бoгнар, Ш. Ковач. Роль психологических исследований в обективной оценки переносимости гипоксии у лётчиков и кандидатов. Доклады XX. Конференции Рабочей Группы по Космической Биологии и Медицине по программе Интеркосмос. Бараново. 1988.

45. Remes P. Az operátori munkaképesség és a psychés rezervek objektív meghatározásának módszere. Tanulmány. pp.:1-28. Repülőorvosi Archívum Kecskemét, RAK 1989 09 29.

46. Remes P. Szabadalmi okiratok és citációi: 1982. 08. 28. Method For Determining The Cortical Information Treating Power By Reaction Measuring Of Selection And Device For Carrying Out Same. HU 179043 B.; 1983. 2-/ 732 sz. Eljárás és berendezés az aktuális pszichofizikai állapot komplex vizsgálatára.; 1985. 12. 28. Method And Apparatus For Complex Test Of Timely Psychophysical Condition HU T37521 A.; 1986. 12. 02. Apparatus For Measuring The Actual Psychophysiological Condition US 4625732 A. Granted Patent.; 1987. Szabadalmi okirat 179 o43. Eljárás a cortikális információ feldolgozási képesség meghatározására választásos reakcióméréssel és berendezés ennek foganatosítására.; 1991. 10. 28. Process For Measuring The Specifications Of Human Data Processing Course. HU 911330 D0.; 1991. Szabadalmi közzététel T/ 69 823 Országos Találmányi Hivatal. Eljárás emberi információ feldolgozási folyamat jellemzőinek mérésére.; 1995. 09. 28. Process For Measuring The Specifications Of Human Data Processing Course. HU T69823 A.

47. Bagány M., Nagy P. Vizuális információ feldolgozási folyamat és mérése. Repülőorvosi Archívum Kecskemét, RAK 1986 09 30.; Az információ feldolgozó képesség mérésének metodikai továbbfejlesztése. Jelentés a MÜI részére. Repülőorvosi Archívum Kecskemét, RAK 1993 12 15.

48. Grósz A., Remes P., Bagány M. A vizuális munkavégző képesség mérésének tapasztalatai pilótáknál. Bács-Kiskun Megyei Orvosok-Gyógyszerészek Évkönyve. Kecskemét, 1990.

49. Grósz A. A katonai repülő-hajózó állomány vizuális munkavégző képességének mérési tapasztalatai. Kandidátusi értekezés. Budapest. 1991.

50. Aviatrocic Kft. PsychoCondi. Repülőorvosi Archívum Kecskemét, RAK 1993 00 00.

51. H. Oser, Life Sciences Senior Sciencist Directorate Space Station, and Microgravity ESA. Tárgyalási jegyzőkönyvek és levelezés. Repülőorvosi Archívum Kecskemét, RAK 1992 12 13.

52. Remes P., Pozsgai A., Kalmár S., Bagány M., Pintér I., Nagy P., Karmos Gy. Entropy-Based Psycho Condition Testing (EPC). Repülőorvosi Archívum Kecskemét, RAK 1994 01 14.

Jegyzetek

[A] A Magyar Forradalmi Munkás-Paraszt Kormány 3322/1966. sz. határozata a szocialista országoknak a világűr kutatásában történő együttműködésére vonatkozó szabályzat jóváhagyásáról. MOL XIX-a-83-b-3322-1966. szeptember 8.

B] A titokvédelmi szabályok az űrélettudományi kutatásokra is kiterjedtek. „A résztvevő országok intézkedéseket foganatosítanak annak érdekében, hogy… a titkos és szigorúan titkos… tudományos… eszközök (kozmikus objektumok felszerelése, meteorológiai rakéták, ezek fedélzeti és földi rendszerei, asztrofizikai, orvostudományi, biológiai, kutatási eszközök, stb.) és dokumentációk (kísérletek és kutatások eredményei, a kozmikus objektumokra és berendezésekre vonatkozó műszaki dokumentációk, leírások, stb.)… munkatársak, szakemberek és más személyek kiléte titokban maradjon.”

[C] A titkos ügykezelésnek szigorú szabályai voltak: „Értekezletek (ülések) alatt az értekezlet (ülés) megtartásának székhelye szerinti nemzeti koordinációs szerv, illetőleg a fogadó ország valamely intézménye vagy szervezete biztosítja a megvitatandó kérdés titkosságának megőrzését és a titkos és szigorúan titkos műszaki eszközök és dokumentációk sértetlenségét. Az értekezletekre (ülésekre) csak azokat a személyeket lehet meghívni, akik a megvitatott kérdésben közvetlenül érintettek és a résztvevő országok bejelentése alapján összeállított névjegyzékben szerepelnek. Az értekezlet ideje alatt a titkos és szigorúan titkos dokumentációkat a delegációk titkárai, illetőleg külön erre a célra felhatalmazott személyek útján adják át a résztvevő országok képviselőinek, aláírás ellenében. A jegyzőkönyveket, valamint a titkos és szigorúan titkos jellegű feljegyzéseket az értekezleteken (üléseken) a jelen Rendelkezések 5. pontjában szereplő követelményeknek megfelelően vezetik.”

[D] Korlátozták az űrkutatók publikációs lehetőségeit: „A résztvevő országoknak olyan intézkedéseket kell foganatosítaniuk, amelyek kizárják annak lehetőségét, hogy titkos és szigorúan titkos értesüléseket a sajtóban, rádióban, a televízióban, valamint olyan nemzetközi konferenciákon, szimpóziumokon és értekezleteken nyilvánosságra hozzanak, amelyeket nem az együttműködési program alapján hívtak össze, valamint ezen információknak olyan országok részére történő átadását, amelyek az együttműködésben nem vesznek részt. A résztvevő országok nem tehetnek közzé híreket a sajtóban, a rádióban és a televízióban a világűr-kutatása és hasznosítása területén folytatott államközi együttműködés keretében sorra kerülő megbeszélésekről, az ezeken a megbeszéléseken résztvevő országok beleegyezése nélkül.”

[E] Dr. Remes Péter tudományos kutatásainak egy részére is vonatkoztak a titokvédelmi szabályok.

[F] Ugyan a katonai űrrepülés történetében soha nem repült sem amerikai, sem szovjet űrhajós atombombával a fedélzeten, ezek a repülések azonban pilóta nélküli űreszközökön megtörténtek. Ne feledjük, azokban az években a katonai doktrína az atomháború megvívásáról szólt. Ma már csak az idősebb generáció emlékszik arra, hogy az Egyesült Államok 1958-ban hajtotta végre az első nukleáris kísérletét a Föld atmoszférája fölött, 1962-ben pedig már egy 1,44 megatonnás hidrogénbombát robbantott az űrben. Az atomrobbantásokat a földről is meg lehetett figyelni, nem csináltak belőle titkot, az elrettentés eszközéül használták. Például Honolulu felett felrobbantott nukleáris űreszköz parázsló fényéről a helyi újság is beszámolt, a Johntson sziget felett várható eseményeket pedig az újságok még be is harangozták, és különleges látványt ígértek. „Ma este káprázatos nukleáris robbantás” – írták a korabeli napilapok. Az amerikai Projekt A-119 atomrakéták Holdra való telepítéséről szólt. A Szovjetunió is ezekben az években (1961 és 1962 között) végzett kísérleti atomrobbantásokat az űrben, és részese volt a Holdért való küzdelemnek is.

[G] A stupor súlyos pszichiátriai tünet, az érzelmi reakciók és a motiváció teljes hiányát jelenti, teljes cselekvőképtelenséggel jár, beleértve a kommunikációs képtelenséget is.

[H] A biofeedback technika biológiai visszacsatolást jelent, az élettani változások érzékszervi visszacsatolása útján észlelni lehet a vegetatív idegrendszer változásait és segítségével meg lehet tanulni azok akaratlagos befolyásolását.

[I] Az autogén tréning önszabályozó gyakorlatot jelent, célja a testi-lelki ellazultság, vagy aktiváció tudatos elérése.

Akronimok és jelentésük:

EEG electroencephalogram

EKG electrocardiogram

ENG electronystagmogram

EOG electrooculogram

ERI egyszerű szenzomotoros reakcióidő

GBR galvanikus bőrreakció

IAF International Astronautical Federation, Nemzetközi Űrhajózási Szövetség

IFK információ feldolgozó képesség

IFT információ feldolgozási teljesítmény

IUPS International Union of Physiological Sciences, az Élettani Tudományok Nemzetközi Egyesülete

KGM-ISZSZI Kohó- és Gépipari Minisztérium Ipargazdasági Szervezési és Számítástechnikai Intézete

KTD komplex táskadiagnosztikai készülék

MOL Magyar Országos Levéltár

MÜI Magyar Űrkutatási Iroda

NASA National Aeronautics and Space Administration, Nemzeti Repülési és Űrhajózási Hivatal,

az Amerikai Egyesült Államok országos repülésügyi és űrhajózási hivatala

NATO North Atlantic Treaty Organisation, az Északatlanti Szerződés Szervezete

ÖRI összetett szenzomotoros reakcióidő

PO2 parciális oxigén, a fizikailag oldott oxigén résznyomása a folyadékokban (vérben)

és gázkeverékekben (tüdőben)

RAK Repülőorvosi Archívum Kecskemét

ROVKI Repülőorvosi Vizsgáló és Kutató Intézet, (később: Repülőorvosi Vizsgáló és Kutatóintézet)

USAF United States Air Force

VSZ Varsói Szerződés

VTT vizuális teljesítmény teszt

[G] A stupor súlyos pszichiátriai tünet, az érzelmi reakciók és a motiváció teljes hiányát jelenti, teljes cselekvőképtelenséggel jár, beleértve a kommunikációs képtelenséget is.

[H] A biofeedback technika biológiai visszacsatolást jelent, az élettani változások érzékszervi visszacsatolása útján észlelni lehet a vegetatív idegrendszer változásait és segítségével meg lehet tanulni azok akaratlagos befolyásolását.

[I] Az autogén tréning önszabályozó gyakorlatot jelent, célja a testi-lelki ellazultság, vagy aktiváció tudatos elérése.

Akronimok és jelentésük:

EEG electroencephalogram

EKG electrocardiogram

ENG electronystagmogram

EOG electrooculogram

ERI egyszerű szenzomotoros reakcióidő

GBR galvanikus bőrreakció

IAF International Astronautical Federation, Nemzetközi Űrhajózási Szövetség

IFK információ feldolgozó képesség

IFT információ feldolgozási teljesítmény

IUPS International Union of Physiological Sciences, az Élettani Tudományok Nemzetközi Egyesülete

KGM-ISZSZI Kohó- és Gépipari Minisztérium Ipargazdasági Szervezési és Számítástechnikai Intézete

KTD komplex táskadiagnosztikai készülék

MOL Magyar Országos Levéltár

MÜI Magyar Űrkutatási Iroda

NASA National Aeronautics and Space Administration, Nemzeti Repülési és Űrhajózási Hivatal,

az Amerikai Egyesült Államok országos repülésügyi és űrhajózási hivatala

NATO North Atlantic Treaty Organisation, az Északatlanti Szerződés Szervezete

ÖRI összetett szenzomotoros reakcióidő

PO2 parciális oxigén, a fizikailag oldott oxigén résznyomása a folyadékokban (vérben)

és gázkeverékekben (tüdőben)

RAK Repülőorvosi Archívum Kecskemét

ROVKI Repülőorvosi Vizsgáló és Kutató Intézet, (később: Repülőorvosi Vizsgáló és Kutatóintézet)

USAF United States Air Force

VSZ Varsói Szerződés

VTT vizuális teljesítmény teszt

Balaton, a pszichés teljesítmény mérésére alkalmas készülék. IV. rész