In memoriam Elek László (1946-2017)


A hetek csoportjában már csak hatan vannak

2017-ben, 71 éves korában elhunyt Elek László nyugállományú alezredes, űrhajósjelölt, szuperszónikus elfogó vadászrepülő.

Annakidején egy felhívásra Elek László repülő százados önként jelentkezett űrhajósnak. Mivel korlátozás nélkül „II-es rovat szerint alkalmas vadászrepülőnek” minősítéssel rendelkezett, az elsődleges kiválogatáson azonnal megfelelt. A terheléses vizsgálatokra 40 évvel ezelőtt, 1977 júniusában vonult be a Magyar Néphadsereg Repülőorvosi Vizsgáló és Kutatóintézetébe Kecskemétre. Kiválóan teljesített – a forgószékes vizsgálatokon, a kerékpár-ergometrián, a billenőasztalos terhelésen és a Hilov-hintás felmérésen is egyaránt – jó tűrőképességűnek bizonyult. A klinikai vizsgálatok – a fokozott követelmények szerint is – egészségesnek találták, így teljesítménye alapján, a harmadik helyen került be a „hetek” csoportjába, ugyanis a magyar űrhajósok orvosi kiválogatásának végén hét vadászrepülő kapott alkalmas minősítést. Ők alkották ezt a bizonyos „hetek” csapatát. Közülük bármelyikük lehetett volna az első magyar űrhajós, akár Elek László is.

Az űrhajós kiválogatás után 1977 decemberében a Kecskemétre látogató szovjet űrorvosi bizottság a névsor első négy helyezettjét Moszkvába rendelte, ahol a magyarok által felállított sorrendet jóváhagyták, és első helyen Farkas Bertalan főhadnagyot, második helyen pedig Magyari Béla főhadnagyot képezték ki űrhajósnak. A harmadik Elek László századost és a negyedik helyezett Buczkó Imre századost is alkalmasnak találták, ők a továbbiakban itthon tartalékként szerepeltek.

Elek László (1946) az akkori szokásnak megfelelően a Szovjetunióban végezte el a repülőiskolát, ami után Szolnokon 1968-ban avatták repülőtisztté. Egy éven keresztül MiG-15-ösön repült, majd 1970-1973 között MiG-19-esen. 1973-ban pedig MiG-21MF-en már elérte a másodosztályú szintet is. 1975-ben újból átképzésen vett részt MiG-21bisz típusra és ekkor nevezték ki rajparancsnoknak is. Ebben az évben érte el az első osztályú szintet. Az űrhajós kiválogatásra készített parancsnoki minősítés fegyelmezett repülőtisztként jellemezte. Fiatal rajparancsnokként beosztottjaival szemben következetes és követelménytámasztó volt. Nagy figyelmet szentelt a rábízott fiatal hajózók nevelésére. Álláspontját nyíltan képviselte, meggyőződését a vitákban következetesen képviselte. Határozott egyéniség volt. Erős, sportos alkattal rendelkezett. Kiváló elméleti és gyakorlati felkészültség jellemezte, a műrepülő figurákat jól repülte, a földi lövészeteken jól teljesített. Az űrhajós kiválogatás idején már 1000 repült órával rendelkezett. „Maximális pontosságra törekszik és ezt követeli meg a beosztottjaitól is” – írta parancsnoka az űrhajós jelöltről jellemzésében. Kiváló pilótától, bajtárstól és baráttól búcsúzunk. Emlékét megőrizzük.

In memoriam Elek László