A honvédorvosok szerepe a repülő- és űrorvosi kutatásokban
3


Dr. Galla Emil orvos ezredes

Dr. Galla Emil orvos ezredes Eszéken született 1909. november 22-én, és Budapesten halt meg 1959 június 28-án. Szemészorvos volt, de emellett a repülésélettan kutatójaként is jelentőset alkotott. Orvosi oklevelét a pécsi egyetemen szerezte 1933-ban. Dr. Grósz Emil tanítványaként a budapesti egyetemen, az I. számú Szemészeti Klinika tanársegéde volt. 1944-ben koncentrációs táborba hurcolták. 1945-ben hazatért, és az orvos-szakszervezetnek lett az egyik vezetője. 1947-től 1949-ig ismét az I. sz. Szemészeti Klinikán dolgozott. 1949-ben megbízást kapott a repülőorvosi szolgálat megszervezésére. Ezredesi rangban a Magyar Néphadsereg szemészeti főszakorvosává nevezték ki. Szemész orvosból képezte át magát a számára addig új, ismeretlen szakterületre, a repülőorvostanra. Sikeresen sajátította el a szükséges tudnivalókat, és néhány év alatt a repülőorvostan oktatójává, valamint tudományos művelőjévé vált. Szigorú és következetes vezetése alatt jött létre az a jól képzett szakembergárda, amely a magas szintű gyógyító munka mellett, a repülőorvosi kutatások és a repülőorvosi alkalmassági vizsgálatok szakszerű végrehajtására is alkalmas volt. 1951-től 1957-ig a Gyáli úti Repülőkórház parancsnoki teendőit látta el. Főként szemészeti optikával foglalkozott, ezenkívül a repülőorvostan területén is alapvető tudományos munkásságot fejtett ki. 1957-ben megjelent első magyar nyelvű űrhajózással foglalkozó ismeretterjesztő könyv egyik társ szerzője volt [10]. Az Élet és Tudományban, valamint a Természettudományi közlönyben számos cikke jelent meg.