A magyar államvasúti közlekedés kialakulása és a 100 éves MÁV Szegedi Igazgatóság fejlődésének története az egykori és jelenlegi működési területén


Írta: Remes Jenő MÁV mérnök főtanácsos


Második, átdolgozott és bővített kiadás

Tartalomjegyzék

I. Előszó. A vasúti közlekedés helyzete az egyes államok életében

II. Bevezetés. A MÁV Szegedi Igazgatóság területi helyzete a magyar vasúti közlekedés keretében

III. Közlekedési előzmények. Közlekedési technikák és technológiák kialakulása a MÁV Szegedi Igazgatóság területén a vasúti közlekedés megjelenéséig

IV. A vasutak kialakulásának kora

V. A magyar vasútépítések kezdeti kora

VI. A magánvasutak építésének kora hazánkban

VII. A vasúti közlekedéspolitika alakulása 1940-1850 között

VIII. Az osztrák államvasúti rendszer kora hazánkban és a MÁV Szegedi Igazgatóság területén

IX. A magánvasúti rendszer ujjá alakulása és működése hazánkban illetőleg a MÁV Szegedi Igazgatóság területén

X. Az államvasúti rendszer kialakulásának és az államosítások, valamint az állami vasútépítések korszaka

XI. A Helyi Érdekű Vasutak kialakulása és működése A MÁV Szegedi Igazgatóság földrajzi területén

XII. A MÁV Kisvasutak kialakulása és működése a MÁV Szegedi Igazgatóság földrajzi területén

XIII. A MÁV Igazgatóságok és Üzletvezetőségek kialakulása és szervezetei felépítése

XIV. A MÁV Szegedi Üzletvezetőség működése az első- és a második világháború között

XV. A MÁV Szegedi Igazgatóság helyzete a második világháború a 100 éves jubileum között

XVI. A második magyar közlekedéspolitikai koncepció keletkezése, célkitűzései és érvényesülése a MÁV Szegedi Igazgatóság területén

XVII. Befejezés

I. Függelék. A közlekedésügyi miniszterek névsora

II. Függelék. A MÁV elnökigazgatók névsora

III. Függelék. A MÁV Szegedi Igazgatóság igazgatóinak névsora

Irodalom, forrásmunkák, egyéb mellékletek