A magyar államvasúti közlekedés kialakulása és fejlődésének története a MÁV Szegedi Igazgatóság egykori és jelenlegi működési területein


Írta: Remes Jenő MÁV mérnök főtanácsos


Remes Jenő MÁV mérnök főtanácsos, "A magyar államvasúti közlekedés kialakulása és fejlődésének története a MÁV Szegedi Igazgatóság egykori és jelenlegi működési területein" című háromkötetes művének tartalomjegyzéke:

I. Előszó. A vasúti közlekedés helyzete az állam életében

II. Bevezetés. A MÁV Szegedi Igazgatóság helyzete a magyar vasúti közlekedésben

III. Előzmények. Közlekedési technikák és technológiák kialakulása a MÁV Szegedi Igazgatóság területén a vasúti közlekedés megjelenéséig

IV. A vasúti közlekedés kialakulása Európában és hazánkban

V. A vasúti közlekedéspolitika kialakulása 1940-1850 között

VI. Az osztrák abszolutizmus közlekedéspolitikája és az osztrák államvasúti rendszer kora hazánkban valamint a MÁV Szegedi Igazgatóság területén

VII. A magánvasúti rendszer kialakulása és működése Magyarország és a MÁV Szegedi Igazgatóság területén

1. A Császári és Királyi Szabadalmazott Osztrák Államvasút Társaság története

2. a Császári és Királyi Szabadalmazott Tiszavidéki Vaspálya Története

3. Az Alföld – Fiumei Vasút Társaság története területünkön

4. Az Arad – Temesvári Vaspálya Társaság története területünkön

5. Az Arad – Kőrösvölgyi Vasúttársaság története

6. Az Arad – Csanádi Egyesült vasutak RT

7. Egyéb magyarországi magánvasutakról

8. Az államvasúti rendszer kezdete és kialakulása. Az államosítások és állami vasútépítések korszaka

9. A Budapest – Kiskunhalas – Szabadka – Újvidék – Zimony oh. vasútvonal története

10. A Helyi Érdekű Vasutak kialakulása és működése

11. A MÁV Kisvasutak és Gazdasági Vasutak kialakulása és működése

IX. A MÁV Igazgatóság és Üzletvezetőségek szervezeteinek és vasúti hálózatainak kialakulása

X. A Magyar Királyi Államvasutak helyzete az első és a második világháború között

XI. A második világháború végétől a 100 éves jubileumig terjedő idő

XII. A második magyar közlekedéspolitikai koncepció keletkezése annak célkitűzései és érvényesülése a MÁV Szegedi Igazgatóság területén

XIII. A százéves jubileum utolsó éveiben bekövetkezett változások

XIV. Befejezés