Nómenklatúra és klasszifikáció


Még nem jelent meg összefoglaló tanulmány a magyar űrélettudományi kutatásokról. Arról pedig, hogy ez a tudományág pontosan mivel is foglalkozik, illetőleg hol is foglal helyet a tudományok rendszerében – kevés szó esik. Ma már közhely annak hangoztatása, hogy a tudomány kommunikációs zavarainak forrása gyakran a klasszifikáció és a nómenklatúra hiányosságaira vezethető vissza. Általában hiányosak ismereteink az elnevezéseket illetően. Néha alapvető fogalmakat cserélünk össze, vagy használunk tévesen.

Az űrtan fiatal tudományág, nómenklatúrája a múlt század végére alakult ki, a kutatással foglalkozó részét nevezzük űrkutatásnak.Az űrkutatás eredményeit az űrtudományok foglalják össze. Interdiszciplináris jellegű, az űrtudományok átszövik a „földi” tudományok számos területét. A természettudományok közül a fizika (kinetika, mechanika, optika stb.), kozmológia, csillagászat (asztrodinamika, asztrofizika, planetológia stb.), geológia (geofizika, geodézia stb.), kémia (szervetlen kémia, szerves kémia, biokémia stb.), biológia, medicina (anatómia, fiziológia, patológia, klinikai orvostudomány stb.), műszaki tudományok (elektronika, rakétatechnika, energetika, aeronautika, híradástechnika, számítástechnika stb.) az űrkutatásban egyaránt fontos szerepet játszanak. A társadalomtudományok közül a filozófia, logika, pszichológia, archeológia, vagy például a jogtudományok kapcsolódtak eddig szorosabban az űrtudományokhoz.

Az űrhajózás a világűrben kozmikus sebességgel végrehajtott mozgás összes problémáját tárgyaló tudomány, szűkebb értelemben az ember behatolása a világűrbe. A Föld körüli űrhajózást űrrepülésnek hívjuk. Űrhonfoglalás, űrfelderítés a Földet elhagyó űrhajózás, amelynek más égitest felfedezése, birtokba vétele és gyarmatosítása a célja. Az űrtan műszaki vonatkozásait az űrtechnika foglalja össze.

Űrélettudományok néven foglalhatjuk össze az élővilágra vonatkozó tudományos ismereteink azon részét, amelyek az űrtannal kapcsolatosak. Ez a tudományág, az űrbiológia, űrélettan és az űrorvostan ismereteit foglalja magába. Az űrkutatás hajnalán a fenti klasszifikáció és nómenklatúra mellett más megnevezésekkel is találkozhattunk. Bioasztronautikai, űrélettani, orvosbiológiai, űrorvosi és űrbiológiai kutatásnak is nevezték ezt a tevékenységet.

Űrtan

Űrkutatás: az űrtan kutatással foglalkozó része, Space Research, космическое исследование

Űrtudományok: az űrkutatás eredményeit összefoglaló tudományok, Space Sciences, космические науки

Űrhajózás: a világűrben kozmikus sebességgel végrehajtott mozgás, az ember behatolása a világűrbe, kozmonautika, cosmonautics, космонавтика

Űrrepülés: a Föld körüli űrhajózás, Space Flight, космический полёт

Űrhonfoglalás, űrfelderítés: a Földet elhagyó űrhajózás, Space Exploration

Űrtechnika: az űrtan műszaki vonatkozásait összefoglaló tudomány, Space Technology

Űrélettudományok: az űrtannal kapcsolatos, élővilágra vonatkozó tudományos ismereteink összessége, Space Life Sciences

Űrbiológia: az űrtannal kapcsolatos, biológiai tudományos ismereteink összessége Space Biology, космическая биология

Űrélettan: az űrtannal kapcsolatos, élettani tudományos ismereteink összessége, Space Physiology, космическая физиология

Űrorvostan: az űrtannal kapcsolatos, orvosi tudományos ismereteink összessége, Space Medicine, космическая медицина

Bioasztronautikai kutatás

Űrélettani kutatás

Orvosbiológiai kutatás

Űrorvosi kutatás

Űrbiológiai kutatás