Dr. Remes Péter orvos ezredes

Dr. Remes Péter és Dr. Remes Jenő Péter

Remes Jenő Péter Kálmán áll a születési anyakönyvi kivonatomban. A bizonyítványaimban Remes Jenő szerepel. A népességnyilvántartónál és az igazolványaimban Dr. Remes Jenő Péter áll. A Dr. Remes Péter nevemet használom.

[névjegy] [pályafutás]
Dr. Remes Péter orvosi diplomája

Tanulmányok, végzettség

Tanulmányaimat a Szegedi Pedagógiai Főiskola Gyakorló Általános Iskolájában, a II. Rákóczi Ferenc Katonai Középiskolában, a Szegedi Radnóti Gimnáziumban és a Szegedi Orvostudományi Egyetemen végeztem...

[diplomák] [pályafutás] [tanulmányok]
Dr. Remes Péter orvosi pályafutása

Orvosi pályafutás

Orvosi pályafutásom honvédorvosként kezdődött. Dolgoztam rendelőorvosként, kórházi orvosként, adjunktusként, főorvosként és igazgató főorvosként...

[orvosi pályafutás] [pályafutás]
Dr. Remes Péter katonai rendfokozatai

Katonai pályafutás

Katonai pályafutásom a II. Rákóczi Ferenc Katonai Középiskolában kezdődött, és Szegeden, Budapesten, Szolnokon, Leningrádon, Moszkván keresztül Kecskemétig, a Repülőorvosi Vizsgáló és Kutatóintézetig (ROVKI) tartott...

[katonai pályfutás] [pályafutás]
Dr. Remes Péter filmösszeállításának kezdőképe a magyar űrrepülés 35. évfordulójára

A magyar űrrepülés története (filmösszeállítás)

A film többek között Farkas Bertalan vita maxima terheléséről, barokamra vizsgálatáról és billenőasztalos vizsgálatáról készült eredeti felvételeket is tartalmazza...

[film] [pályafutás] [űrrepülés]
A kép 1957-ben készült Hűvösvölgyben, a II. Rákóczi Ferenc Katonai Középiskola alakuló terén. Remes Jenő Péter növendék az első sorban ülők közül jobbról a harmadik

Egy kép, egy történet

Katonai pályafutásom gimnazista koromban kezdődött. 1957. augusztusában vonultam be Hűvösvölgybe, a II. Rákóczi Ferenc Katonai középiskolába...

[pályafutás] [rákóczisták]
A fényképen egy külső hordágy függesztővel felszerelt Mi-1-es sebesültszállító könnyű helikoter látható.

Légi sebesültszállítás

1966-ban Szolnokon, a Kilián György Repülő Műszaki Főiskolán kezdtem az orvosi pályafutásomat, segélyhely parancsnok voltam...

[légi sebesültszállítás] [pályafutás]
A Repülési és űrhajózási folyóirat 91/1. címlapja

Látogatás a NASA Kennedy űrközpontjában

1990. február 3-án kora reggel, ragyogó napsütésben és 30 fokos melegben indultunk Miamiból az űrrepülőtér meglátogatására...

[folyóirat] [NASA] [pályafutás]
Az Egyesült Államok Európai Főparancsnokságának jelvénye

United States European Command (US EUCOM)

Magyar Repülőorvosok Lapja. 2-3. szám. 38. oldal.
A kínai nemzetiségű Chong, két csillagos amerikai orvos tábornok vár az irodájában, akit már magyarországi látogatása alkalmából jól ismerünk...

[folyóirat] [Magyar Repülőorvosok Lapja] [pályafutás] [repülőorvostan]
Dr. Remes Péter a Nemzetközi Asztronautikai Akadémia rendes tagja

Szakmai és tudományos közélet

A szakmai és tudományos közéletben a repülő- és űrorvostan, valamint az űrkutatás területén vettem részt. Számos tisztséget és társasági tagságot mondhatok magaménak...

[nemzetközi szervezetek] [pályafutás] [szakmai és tudományos közélet]
Aranykor Kitüntető Cím és Tiszti Szolgálati Jel I. Fokozata

Kitüntetések

Pályafutásom során számos kitüntetésben és díjban részesültem...

[kitüntetések] [pályafutás]
Dr. Remes Péter aranydiplomája

Aranydiploma

2016. november 18-án a Szegedi Tudományegyetem Általános Orvosi Karán vehettem át a jubileumi diplomámat...

[diplomák] [orvosi pályafutás] [pályafutás]
Dr. Remes Péter 75. éves

75. születésnap

A Magyar Honvédség Katonai Igazgatási és Központi Nyilvántartó Parancsnokság és a Honvéd Vezérkar köszöntője

[75. születésnap] [pályafutás]
Dr. Remes Péter nyugdíjasként az International Medical Services sürgösségi ügyeletes orvosaként

Mi van vele? Közéleti személyiségek, akikről régen hallottunk...

Varga Géza írása a Kecskeméti Lapokban jelent meg...

[család] [Kecskemáti Lapok] [pályafutás]
A Merényi-Scholtz Gusztáv - díj plakettje

Merényi-Scholtz Gusztáv - díj adományozása

A Magyar Repülő- és Űrorvosi Társaság Dr. Remes Péter részére a repülő- és űrorvoslás terén kifejtett meghatározó tevékenysége elismeréseként 2017. évben Merényi-Scholtz Gusztáv - díjat adományozott...

[kitüntetés] [pályafutás]
A Honvédségi Szemle 2014. I. számának címlapja

Tied vagyok hazám

A II.Rákóczi Ferenc Katonai Középiskola 1953. szeptember 21-i megalakulásának 60. évfordulójára emlékeztek mátyásföldi hajdani alma materükben...

[folyóirat] [rákóczisták] [történelem]
 Emléklap a kecskeméti honvédkórház felavatásának 65. évfordulója alkalmaából

Az egykori Honvédkórház felavatásának 65. évfordulója

Ünnepélyes állománygyűlést rendeztek az egykori Honvédkórház felavatásának 65. évfordulója alkalmából, a ma már Repülőorvosi, Alkalmasságvizsgáló és Gyógyító Intézetben (RAVGYI)...

[pályafutás]
Dr. Remes Péter: Rákóczisták 1953-1958 című könyv borítólapja

Kik azok a Rákóczisták? - I.

Volt egyszer egy iskola, amelynek létezése érdemtelenül a köztudat feledésének homályába merült...

[rákóczisták]
A soproni Rákóczi Ferenc m. kir. állami reáliskola, nevelőintézet látképe

Kik azok a rákóczisták? - II.

Egyszer már alapítottak Magyarországon egy Rákóczi Ferencről elnevezett katonai főreáliskolát Sopronban, azzal a céllal, hogy a Ludovika Akadémiára megfelelőbb minőségű hallgatók kerüljenek...

[rákóczisták]
A II. Rákóczi Ferenc Katonai Középiskola esztergomi épülete

Kik azok a rákóczisták? - III.

Az esztergomi vár romjai között eltöltött évet - az elit körülményeken túl - a szinte mindenből áradó történelmi levegő...

[rákóczisták]
A II. Rákóczi Ferenc Katonai Középiskola parancsnokai

Kik azok a rákóczisták? - IV.

Elképzelhető, hogy tán ezért is merte megcsinálni, hogy a Rákóczi iskola növendékeit, a nyári országjárás alkalmával a Pannonhalmi apátságba is elvitte...

[rákóczisták]
A II. Rákóczi Ferenc Katonai Középiskola mátyásföldi épülete

Kik azok a rákóczisták? - V.

Az 1954. tanévtől az iskola már Mátyásföldön nyitotta meg a kapuit, egy számunkra szinte elképzelhetetlen méretű területen elhelyezett számos épületben...

[rákóczisták]
A II. Rákóczi Ferenc Katonai Középiskola hűvösvölgyi épülete

Kik azok a rákóczisták? - VI.

Az új hely még a Ferenc József-i időkben épített hadapródiskola volt Hűvösvölgyben, hangulatában ismét csak történelmi környezet...

[rákóczisták]
A Sztálin szobor 1956-ban a Rákóczi-út és a Nagykörút sarkán

Kik azok a rákóczisták? - VII.

Kenesei István nevelőtiszt visszaemlékezése: Engem tulajdonképpen az „ellenforradalmi magatartásomért” rúgtak ki a hadseregből. Én mentem ki a közel négyszáz növendékkel - a harmadik és a negyedik évfolyammal - tüntetni...

[rákóczisták]
Rákóczisták

Kik azok a rákóczisták? - VIII.

A növendékek rendkívül szerették és tisztelték tanáraikat, s ez kölcsönösen megnyilvánult a tanári kar részéről is...

[rákóczisták]
Rákóczisták a Magyar Légierőben

Kik azok a rákóczisták? - IX.

Első helyen a repülés iránti vágyam szerepelt, hogy valamikor akár repülőtiszt, netán vadászpilóta is lehetnék...

[rákóczisták]
Rákóczisták a Balatonban

Kik azok a rákóczisták? - X.

Az országjárás után a Balatonon táboroztunk, volt közöttünk olyan növendék is, aki akkor látta életében először a magyar tengert...

[rákóczisták]
Rákóczisták sítáborban

Kik azok a rákóczisták? - XII.

Sokszor gondolkodtam azon, hogy már régen elfelejtettük, hogy mi az a honvágy, néha úgy szombat estéken, amikor nincs eltávozás, gyakran arra a karácsonyi szüneti időkre gondolunk, amikor otthon ülünk este a jól befűtött szobában...

[rákóczisták]
A rákóczisták étkezdéje

Kik azok a Rákóczisták? - XIII.

Heten voltunk testvérek. Szerettem volna tovább tanulni, de csak olyan iskola jöhetett számításba, ami a szülők kiadásait nem terhelte...

[rákóczisták]
Rákóczisták katonai foglalkozása a harckocsi kabinetben

Kik azok a rákóczisták? - XIV.

Az iskolán tapasztalt értékhordozó és közvetítő oktatás, katonai nevelés életre szóló indíttatást és alapokat jelentett a hivatásos tiszti szolgálatra...

[rákóczisták]
Rákóczisták alaki foglalkozása

Kik azok a rákóczisták? - XV.

Az iskola növendékei közül tábornokká 25-en, és ezredessé pedig 62-en kerültek kinevezésre. A rákóczisták jelmondata ma is: CUM DEO PRO PATRIA ET LIBERTATE!

[rákóczisták]
Rákóczisták lovon

Kik azok a rákóczisták? - XI.

Lovas oktatóink ugyancsak kiváló szaktekintélyeknek számítottak. Somogyi Sándor százados ismereteit a budai várban – a Horthy Miklós által kezdeményezett - spanyol lovas-iskolában sajátította el...

[rákóczisták]
Kapcsolat | Impresszum