Dr. Remes Péter

Biográfia

Dr. Remes Péter

Személyes adatok
Születési dátum: 1941.11.26.
Születési hely: Óbecse.
Családi állapot: nős, 4 gyermek, 8 unoka.
Tanulmányok, végzettség
Egyetemi
1960 - 1966. Szegedi Orvostudományi Egyetem Általános Orvosi Karán doctor med. univ. diploma

Posztgraduális
1972-1973. Leningrádi Kirov Katonaorvosi Akadémián: repülőorvostani diploma
1973. Leningrádi Kirov Katonaorvosi Akadémián: orosz kandidátusi minimum vizsga
1988. Szentpétervári Kirov Katonaorvosi Akadémián: hadászati- hadműveleti egészségügyi biztosítás szervezése
1991. USAF School of Aerospace Medicine Brooks AFB Texas:
Window on Science (WOS) Program: 1. Human Systems Division, 2. US Army Medical Research and Development Command, 3. Ellindson Aeromedical Consultation Service
1991. NASA Lyndon B. Johnson Space Center: Space and Life Sciences Program

Szakképesítés
1973. Repülőorvosi szakképesítés (orosz)
1980. Elektrodiagnosztikai szakképesítés
1994. Ejtőernyős képesítés
2001. Honvédorvostan- katasztrófa-orvostan szakképesítés
2001. Közigazgatási szakképesítés
2002. Repülőorvosi szakképesítés honosítása

Szakmai tanfolyam
1966. Hadtáp Kiképző Központban csapatorvosi tanfolyam
1969. Orvos Továbbképző Intézetben repülőorvosi tanfolyam
1971-1972. Zrínyi Miklós Katonai Akadémián nyelvtanfolyam
1974. Orvos Továbbképző Intézetben belgyógyászati és tüdőgyógyászati szaktanfolyamok
1979. Orvos Továbbképző Intézetben szervezési- vezetési tanfolyam
Katonai pályafutás
Katonai rendfokozatok
1957.08.01. növendék
1963.09.21. 0431 HM. pcs. hadnagy
1966.09.10. 0364 SZÜF. pcs. orvos főhadnagy
1970.09.10. 0396 SZÜFCSF. pcs. orvos százados
1975.09.29. 0578 HM. pcs. orvos őrnagy
1982.09.29. 027 HM. át. pcs. orvos alezredes
1986.09.29. 011 50/HM. pcs. orvos ezredes

Katonai beosztások
1957-1958. II. Rákóczi Ferenc Katonai Középiskola: növendék
1962-1966. Karikás Frigyes Katonai Kollégium: egyetemi hallgató
1966-1971. Kilián György Repülő Műszaki Főiskola: csapatorvos, vezetőorvos, segélyhelyparancsnok
1971-1972. Zrínyi Miklós Katonai Akadémia: hallgató
1972-1973. Kirov Katonaorvosi Akadémia: hallgató
1973-1976. Repülőorvosi Vizsgáló és Kutatóintézet (ROVKI): adjunktus
1973-1987. Repülőorvosi Vizsgáló és Kutatóintézet (ROVKI): parancsnok tudományos helyettes
1976-1987. Repülőorvosi Vizsgáló és Kutatóintézet (ROVKI) Repülés Élettani Kutatóosztály: osztályvezető főorvos
1977-1980. Magyar Űrorvosi ROB: tag
1980. Kalinyini Űrrepülések Irányító Központja (CUP): szakértő
1985.02.15 - 1995.09.05. Magyar Honvédség: repülő-főszakorvos
1987-1990. Repülőorvosi Vizsgáló és Kutatóintézet (ROVKI): intézet parancsnok
1990-1995. Repülőorvosi Vizsgáló és Kutatóintézet (ROVKI): intézet igazgató
1995-1996. Személyi tartalék
1996. Szolgálati nyugdíj

Munkahelyek
1957-1990 Magyar Néphadsereg hívatásos katona
1990-1996 Magyar Honvédség hívatásos katona
1997-2013 Intenational Medical Services főorvos
2000-2002 Pest Megyei Önkormányzat Egészségügyi Iroda vezető főtanácsos
Szakmai és tudományos pályafutás
Egyetemi- oktatói, előadói tevékenység
1974. Orvostovábbképző Intézet (OTKI) oktatója (repülőorvostan)
1989. Szent- Györgyi Albert Orvostudományi Egyetem Oktatója (űrélettan)
1980. Országos Szakképesítő Bizottság vizsgáztató tagja (repülőorvostan)
1980. Szent- Györgyi Albert Orvostudományi Egyetem repülő- és űrorvosi speciál kollégiumok vezetője (1996-ig)
1986. Orvostovábbképző Egyetem (OTE) oktatója (repülő- és űrorvostan)
1993. Hajnal Imre Egészségtudományi Egyetem (HIETE) oktatója (repülő- és űrorvostan)
2013. Szegedi Tudományegyetem Repülő- és Űrorvosi Tanszék vendégelőadója
2017. Szegedi Tudományegyetem Repülő- és Űrorvosi Tanszék c. egyetemi docens

Publikációk, könyvek, előadások
Számos magyar, orosz, angol és német nyelvű folyóirat közlemény, konferencia közlemény, könyvfejezet és tanulmány, egyetemi oktatói jegyzet szerzője. Számos közleményét referálták.

Szabadalmak
1. 1978. Szabadalmi okirat 179 o43. sz. Eljárás a cortikális információ feldolgozási képesség meghatározására választásos reakcióméréssel és berendezés ennek foganatosítására.
2. 1983. 2-/ 732 sz. Eljárás és berendezés az aktuális pszichofizikai állapot komplex vizsgálatára.
3. 1991. Szabadalmi közzététel T/ 69 823. sz. Országos Találmányi Hivatal. Eljárás emberi információ feldolgozási folyamat jellemzőinek mérésére.

Szakmai és tudományos közélet, tisztségek, társasági tagságok
Magyar Tudományos Akadémia Interkozmosz Tanács Orvosbiológiai Szakbizottságának tagja (1978-1992)
Szegedi Akadémiai Bizottság Nefrológiai és Cardiológiai Munkabizottságának tagja (1996-ig)
Magyar Űrkutatási Tudományos Tanács tagja (1992-2003-ig)
Központi Asztronautikai Szakosztály tagja (1974-1986)
Magyar Asztronautikai Társaság alapító tagja 1986-tól
Magyar Asztronautikai Társaság elnökségi tagja (1986-1995)
Magyar Asztronautikai Társaság Kecskeméti Csoportjának elnöke (1986-1995)
Magyar Honvédség Orvosi Tudományos Tanács tagja, a Repülőorvosi Szekció elnöke
Magyar Hadtudományi Társaság tagja (1996-ig)
Magyar Hadtudományi Társaság Légvédelmi Repülő- és Űrhajózási Szakosztálya Repülő- és Űrorvosi Szekciója elnöke (1992-1996)
Országos Munkaegészségügyi Intézet orvos szakértője (1989-től)
Magyar Országgyűlés Szociális, Családvédelmi és Egészségügyi Bizottságának szakértője (1990-1994)

A Nemzetközi Asztronautikai Akadémia rendes tagja. (Member of IAA. International Academy of Astronautics 1991-től)
Az Amerikai Repülő és Űrhajózási Intézet tagja. (Member of AIAA. American Institute of Aeronautics and Astronautics 1992-től)
A Nemzetközi Repülő Szövetség tagja. (Member of FAI 1987-től)
Űrkutatási bizottság MTA COSPAR-bizottság tagja. (Committee on Space Research. COSPAR 1996-tól)

Honvédorvos c. folyóirat szerkesztőbizottságának tagja
Magyar repülőorvos c. folyóirat főszerkesztője
Egészség c. folyóirat szerkesztőbizottságának tagja

Kitüntetések, díjak
Szolgálati Érdemérem, Szolgálati Jel, Haza Szolgálatáért Érdemérem, Munka Érdemrend, Fegyverbarátság Érdemrendek, Dísztőr, Gagarin jelvény, FAI Aranyjelvény, Nagy Ernő Érem, Merényi-Schotz Gusztáv díj
Kutatási témái, a tudományos kutatómunka és fejlesztés terén elért eredményei
Repülőgép szimulátor repülések orvosi vizsgálati metodikájának kidolgozása és bevezetése Magyarországon. 1 2 3

Információ feldolgozó-képesség (IFK) mérésének feltalálása, mérési metodikájának kidolgozása és bevezetése a repülő- és űrrepülőgép vezetők alkalmasságának elbírálásánál. 4 5 6

Élettani paraméterek és az információ feldolgozó-képesség mérése különböző állomány kategóriáknál és extrém környezeti feltételek mellett. (Állománykategóriák: űrhajósok, szuperszonikus- szubszonikus- szállító-repülőgépvezetők és helikopter vezetők, ejtőernyősök, mérnök-műszaki állományúak, repülés irányítók, földalatti harcállásponton dolgozók, bányászok, élsportolók, művészek, újságírók, menedzserek, és klinikai betegek). (Extrém környezeti feltételek: reális repülés alatt űrhajón, űrállomáson, repülőgép fedélzetén, ejtőernyős ugrás alatt, hypobarikus barokamrában, hyperbáriában reális merülés alatt búvároknál, sarkvidéken, magas hegyi expedíciók alatt, mélyművelésű szén- és timföld bányákban, sport világversenyek alatt és extrém teljesítményű rekordkísérleteknél). 7 8 9

Terheléses EKG és mechanográfiás vizsgálatok kidolgozása és bevezetése a repülőalkalmasság elbírálásánál. 10 11

Túlnyomásos oxigénlégzési teszt (TOLT) kidolgozása és bevezetése Magyarországon. 12 13 14

Terheléses vesztibuláris vizsgálatok kidolgozásában és bevezetésében való részvétel. 15

Passzív orthostaticus és antiorthostaticus próba metodikájának kidolgozása és bevezetése Magyarországon. 16 17

Szubmaximális- és kétlépcsős szubmaximális kerékpárergometria metodikájának kidolgozása és bevezetése a repülő- és űrrepülő-alkalmasság elbírálásánál. A vita maxima terhelés bevezetése, a maximális oxigénfelvétel és a sav-bázis értékek mérése a repülőalkalmasság elbírálásánál. 18 19

Longitudinális (Holter) EKG és vérnyomás vizsgálatok bevezetése Magyarországon, repülés közbeni Holter monitorozás kidolgozása és bevezetése a repülőalkalmasság elbírálásánál. A fedélzeti élettani adatrögzítés kísérleteiben való részvétel. 20 21

Komplex spiro-cardio-ergometriás futószőnyeges terhelés metodikájának kidolgozása és bevezetése a repülő- és űrrepülő alkalmasság elbírálásánál, a fizikális és emocionális stressz mérése spiro-cardiometriai módszerrel. 22 23

A szív-érrendszeri rizikófaktorok felmérése, a latens funkcionális károsodások feltárása a hajózó állománynál. A tünethatárolta terhelhetőség megállapítása, az infarctus rehabilitációs programban való részvétel katona betegeknél és a balatonfüredi rehabilitációs centrum betegeinél. 24 25 26

A súlytalanság kedvezőtlen élettani hatásainak tanulmányozása földi modellkísérletekben kísérleti állatokon és önként jelentkezőkön, valamint az űrrepüléseken résztvevő űrhajósokon. 27 28 29 30


1 Ремеш П., Богнар Л., Ченгери А., Хидег Й. Действие поливитаминного препарата на психофизиологические показатели лётчиков при пилотировании тренажора типа тл-8. Доклады делегации ВНА на научном-рабочем совещании по авиационной медицине Стран Варшавского Договора. Kecskemét, 1975. ORCID: 0000-0003-1715-1705
2 Remes P. A repülőgépvezetők egészségi alkalmasságának elbírálási módszerei. Honvédelem. 1987.
3 Remes P., Hideg J. Pszichofiziológiai vizsgálatok vadászpilóták szimulátor repülése során. Honvédorvos. 1988. 2. sz. pp.: 115-124.
4 Remes P. Szabadalmi okiratok és citációi.
1982 08 28 Method For Determining The Cortical Information Treating Power By Reaction Measuring Of Selection And Device For Carrying Out Same. HU 179043 B.
1983. 2-/ 732 sz. Eljárás és berendezés az aktuális pszichofizikai állapot komplex vizsgálatára.
1985 12 28 Method And Apparatus For Complex Test Of Timely Psychophysical Condition HU T37521 A.
1986 12 02 Apparatus For Measuring The Actual Psychophysiological Condition US 4625732 A. Granted Patent.
1987. Szabadalmi okirat 179 o43. Eljárás a cortikális információ feldolgozási képesség meghatározására választásos reakcióméréssel és berendezés ennek foganatosítására.
1991 10 28 Process For Measuring The Specifications Of Human Data Processing Course. HU 911330 D0.
1991. Szabadalmi közzététel T/ 69 823 Országos Találmányi Hivatal. Eljárás emberi információ feldolgozási folyamat jellemzőinek mérésére.
1995 09 28 Process For Measuring The Specifications Of Human Data Processing Course. HU T69823 A.
5 Remes P., Hideg J., Bognár L., Pozsgai A., Lehoczky L., Sidó Z., G. Kiss Gy., Kalmár S. Changes in IPA EEG EOG using passive orthostatic and antiorthostatic test. International Union of Physiological Sciences (IUPS), Comission on Gravitational Physiology, Annual Meeting, 5th, Moscow, USSR. Physiologist, Supplement. vol. 26. 1983. N°6, S-70, S-71. Cit: In NASA Literature: 84A24347.
6 Ремеш П., Хидег Й., Богнар Л., Пожгаи А., Лехоцки Л., Шидо З., Г. Киш Д., Калмар Ш. Изменения СПИ ЕЕГ ЕОГ при пассивной ортостатической пробе. 5-й Ежегодный Симпозиум Комиссии по Гравитационной Физиологии Международного Союза Физиологических Обшеств. Москва, 1983.
7 Remes P., Hideg J., Czillik I., Pécsi Gy. :A KTD-1 készülék élettartam vizsgálatával szerzett tapasztalatok. IV. Orvostechnikai Konferencia és kiállítás. Budapest, 1977. 10. 24-28. 492-493p.
8 Ремеш П., Хидег Й., Пожгаи А., Шидо З., Петер И., Г. Киш Д., Калмар Ш., Е. А. Коваленко. Влияие кавинтона физиологическую работоспособность и на переносимось гипоксии в барокамере. Доклады делегации ВНР на XVIII. Совещания Постоянно Действующей Рабочей Группи по Космической Биологии и Медицине Стран Участниц Программы Совета Интеркосмоса. Гагра, 1985.
9 Remes P., Hideg J., Pozsgai A., Lehoczky L., Péter I., Kiszely I., Pigniczki Zs., Kalmár S. A MUOSZ tagjainak reprezentatív szűrővizsgálata. MN Repülőorvosi Vizsgáló és Kutatóintézet Tudományos Közleményei. Kecskemét, 1989. Et: Bács-Kiskun Megyei Orvosok-Gyógyszerészek Évkönyve. 1990. 21. sz. pp: 317-325.
10 Remes P.: Egységes EKG elvezetési rendszer kidolgozása különböző speciális, repülőorvosi terheléses vizsgálatok céljára. Kézirat. RAK 1976 07 13.
11 Remes P. Funkcionális diagnosztikai vizsgálatok szerepe. Ünnepi Tudományos Értekezlet a Repülőorvosi Vizsgáló és Kutató Intézet fennállásának 30. évfordulója alkalmából. Kecskemét, 1978.
12 Remes P. Túlnyomásos oxigénlégzés. A Repülőorvosi Vizsgáló és kutató Intézet ünnepi tudományos ülése. Kecskemét, 1975.
13 Remes P., Hideg J., Gyökössy J., Gelencsér F. A túlnyomásos oxigén légzési terhelés (TOLT) jelentősége a cardio-respiratoricus rendszer funkcionális diagnosztikájában pilótáknál. Honvédorvos. 1979. 31. évf. 1-2. szám pp.: 29-41.
14 Ремеш П., Калоци Й., Хидег Й. Дынание под избыточным давлением, как нагрузочная проба и значение в диагностике латентного периода коронарной недостаточности. Доклады делегации вна на научном-рабочем совещании по авиационной медицине Стран Варшавского Договора. Kecskemét, 1975.
15 Hideg J., Csengery A., Remes P., Bognár L. Changes of psychophisiological parameters in response to extreme vestibular loading in candidates for space flight. XII. World Congress of Laryngology. Budapest, 1981.
16 Ремеш П., Хидег Й., Богнар Л., Дёкёши Й. Фазовий анализ сердечного цикла при изменении положения тела у кандидатов космонавтов. Доклады делегации ВНА на XII. Конференции и Сипозиуме Постоянно Действующей Рабочей Группи по Космической Биологии и Медицине Совета Интеркосмоса. Warsava-Krakow, 1979.
17 Remes P., Bognár L., Hideg J., Lehoczky L., Dux L. Changes in hemodynamics, blood oxygen saturation level and central nervosus system in response to postural loading. XVIII. International Congress of Physiological Sciences. 14. vol. 661 p. Budapest, 1981.
18 Remes P., Bognár L., Hideg J., Lehoczky L., Dux L. Changes in hemodynamics, blood saturation level and central nervous system in response to postural loading. Advances Physiological Sciences. Vol 19, Gravitational Physiology. Pergamon Press. Akadémiai Kiadó, Budapest. 1981. 299-306 pp.
19 Remes P., Hideg J., Gyökössy J. Kétlépcsős szubmaximális terheléses kerékpár-ergometriás vizsgálatok pilótáknál. Ünnepi Tudományos Értekezlet a Repülőorvosi Vizsgáló és Kutató Intézet fennállásának 30. évfordulója alkalmából. Kecskemét, 1978.
20 Remes P., Pozsgai A., Hideg J., Kiszely I., Lehoczky L. Examination of the effect of G-load on cardiovascular system by Holter method. IUPS. Gravitational Physyology. Lyon, France. 1989. MN Repülőorvosi Vizsgáló és Kutatóintézet Tudományos Közleményei. Kecskemét, 1989.
21 Remes P., Pozsgai A., Hideg J., Lehoczky L., Kiszely I. 24 hours observation of pilots' cardial satatus by Holter method. MN Repülőorvosi Vizsgáló és Kutatóintézet Tudományos Közleményei. Kecskemét, 1989.
22 Remes P. Funkcionális diagnosztikai vizsgálatok szerepe. Ünnepi Tudományos Értekezlet a Repülőorvosi Vizsgáló és Kutató Intézet fennállásának 30. évfordulója alkalmából. 1978.
23 Remes P. A Case12-15 terheléses EKG rendszer, a MAC 12 Muse rendszer, HiRes EKG jelentősége és előnyei. A MH belgyógyászai és cardiológusai részére. Kecskemét. 1989. MN Repülőorvosi Vizsgáló és Kutatóintézet Tudományos Közleményei. Kecskemét. 1989.
24 Remes P., Hideg J., Pozsgai A., Lehoczky L., Augusztin G. 26-órás Holter-monitorozással szerzett tapasztalataink akut miokardiális infarktuson átesett betegek rehabilitációjában. Bács-Kiskun megyei orvosok és gyógyszerészek évkönyve. Szerk.: Lusztig G., Ligeti Zs. 197-201. pp. Kecskemét, 1990.
25 Remes P., Hideg J., Pozsgai A., Lehoczky L., Péter I. A tünethatárolta terheléses vizsgálatok jelentősége infarktuson átesett betegeknél. Bács-Kiskun megyei orvosok és gyógyszerészek évkönyve. Szerk.: Lusztig G., Ligeti Zs. 202-204. pp. Kecskemét, 1990.
26 Remes P., Hideg J., Pozsgai A., Lehoczky L., Péter I., Pigniczky Zs. Psychológiai vizsgálatok infarktuson átesett betegek rehabilitációjában. Bács-Kiskun megyei orvosok és gyógyszerészek évkönyve. Szerk.: Lusztig G., Ligeti Zs. 205-206. pp. Kecskemét, 1990.
27 Remes P., Hideg J., Fazekasné Berényi É., Takács Ö., Rapcsák M. Mozgáskorlátozás hatása patkányok izom K és Mg tartalmára. Magyar élettani Társaság XLIV. Vándorgyűlés előadásai. Debrecen, 1978.
28 Remes P., Hideg J., Berényi É., Takács Ö., Rapcsák M. Effect of prolonged hypokinesis. Acta Physiol. Hung. 1979. 53. p.: 141.
29 Dux E., Dux L., Joó F., Bognár L., Remes P., Hideg J.: Studies on the Brain Capillaries of Pregnant Rats after Experimental Hypoxic Exercises. XXVIII. International Congress of Physiological Sciences. 14. vol. 661 p. Budapest. 1980.
30 Dux E., Dux L., Joó F., Gecse A., Ottlecz A., Mezei Zs., Telegdi G., Bognár L., Remes P., Hideg J.: The Effect of Hipoxic and Hipobaric Exercises on the Blood-brain Barrier in Rats. Proceding of the second Annual Meeting of the IUPS Comission on Gravitational Physiology. Budapest. A Supplement to "The Phsyologist" Vol 23/6/ 1980.
Kapcsolat | Impresszum