Bibliográfia


Dr. Remes Péter 1975-2018
(Előadás, közlemény, tanulmány, folyóirat, könyv)
ORCID: 0000-0003-1715-1705


1975

1. Remes P. Túlnyomásos oxigénlégzés. A Repülőorvosi Vizsgáló és Kutatóintézet ünnepi tudományos ülése. Kecskemét, 1975.
2. Ремеш П., Калоци Й., Хидег Й. Дынание под избыточным давлением, как нагрузочная проба и значение в диагностике латентного периода коронарной недостаточности. Доклады делегации вна на научном-рабочем совещании по авиационной медицине Стран Варшавского Договора. Kecskemét, 1975.
3. Ремеш П., Богнар Л., Ченгери А., Хидег Й. Действие поливитаминного препарата на психофизиологические показатели лётчиков при пилотировании тренажора типа тл-8. Доклады делегации ВНА на научном-рабочем совещании по авиационной медицине СВД. Kecskemét, 1975.
4. Remes P. Polivitamin hatása a psychofiziológiai mutatókra TL-8 repülés alatt. Kézirat. RAK 1975 07 01 41.
5. Remes P., Csengery A., Hideg J. Perorális B1+B6+NosPa gyógyszerkombináció, valamint a Torecan és Daedalon hatásának összehasonlító vizsgálata a vestibularis rendszer ingerlésével kiváltott kinetózis tüneteggyüttes gátlásában. Ch 01875. Gyógyszertherápiás szakközlemény. Chinoin Gyógyszer- és Vegyészeti Termékek Gyára. Budapest. 1975. RAK 1975 08 18 7
6. Hideg J., Vámosné Rostás J., Gelencsér F., Fiam B., Remes P. Hypoxia és hyperoxia hatása a vér néhány jellegzetes állandójára patkányban. A Repülőorvosi Vizsgáló és Kutató Intézet ünnepi tudományos ülése. Kecskemét, 1975.
7. Hideg J., Remes P., Bognár L. Psychofiziológiai vizsgálatok jelentősége a repülőorvosi gyakorlatban. Budapest Főváros IX. Kerületi Tanácsának Merényi Gusztáv Kórház-Rendelőintézete és az Országos Orvosszakértői Intézet Repülőegészségügyi Osztálya ünnepi tudományos ülése. Budapest, 1975.
8. Gulyás L., Zsiga I., Remes P. Növény védőszermérgezettek aktuális klinikai problémái. Bács-Kiskun Megyei Orvos-gyógyszerész Napok. Kecskemét, 1975.
9. Remes P. Barotrauma. Tanulmány. Kézirat. RAK 1975 00 01.

1976

10. Remes P. Egységes EKG elvezetési rendszer kidolgozása különböző speciális, repülőorvosi terheléses vizsgálatok céljára. Kézirat. RAK 1976 07 13.
11. Хидег Й., Ремеш П. Возможности применения прибора КТД-1 в авиационно-медицинской практике. Новости медикор. 1976. 3. sz.
12. Дьёкёши Й., Ремеш П., Хидег Й. Механографические исследования положительного внутрилёгочного давления. Доклады делегации ВНА на научном-рабочем совещании по авиационной медицине Стран Варшавского Договора. Várna, 1976.
13. Remes P. A gyorsulások hatására létrejövő túlterhelések. Tanulmány. RAK 1976 06 11.

1977

14. Remes P., Hideg J., Czillik I., Pécsi Gy. A KTD-1 készülék élettartam vizsgálatával szerzett tapasztalatok. IV. Orvostechnikai Konferencia és kiállítás. Budapest, 1977. pp.: 492-493.
15. Hideg J., Remes P., Gyökössy J., Szintai A. A KTD-1 készülék repülőorvosi alkalmazási lehetőségei. IV. Orvostechnikai Konferencia és kiállítás. Budapest, 1977. pp.: 496-497.
16. Bognár L., Ágoston M., Remes P., Gyökössy J., Hideg J. Relaxatios és aktivatios autogen training kísérletek a KTD-11 F készülékkel. IV. Orvostechnikai Konferencia és kiállítás. Budapest, 1977. pp: 506-507.
17. Hideg J., Remes P., Bognár L. Psychologiai vizsgálatok jelentősége a repülőalkalmasság elbírálásában. Merényi Kórház tudományos ülése. Budapest, 1977.
18. Gyökössy J., Remes P., Hideg J. Systolés részidők vizsgálata pozitív intrapulmonális nyomás esetében. Honvédorvos, 1977. 29. évf. 2-3. sz. pp: 193-206.
19. Remes P. Ki lehet űrhajós? Tanulmány. 1977. RAK 1977 00 00.

1978

20. Remes P., Hideg J., Fazekasné Berényi É., Takács Ö., Rapcsák M. Mozgáskorlátozás hatása patkányok izom K és Mg tartalmára. Magyar Élettani Társaság XLIV. Vándorgyűlésének előadás kivonatai. Bioasztronautikai szekció. Debrecen, 1978.
21. Remes P. Funkcionális diagnosztikai vizsgálatok szerepe. Ünnepi Tudományos Értekezlet a Repülőorvosi Vizsgáló és Kutató Intézet fennállásának 30. évfordulója alkalmából. Kecskemét, 1978.
22. Remes P., Hideg J., Gyökössy J. Kétlépcsős szubmaximális terheléses kerékpár-ergometriás vizsgálatok pilótáknál. Ünnepi Tudományos Értekezlet a Repülőorvosi Vizsgáló és Kutató Intézet fennállásának 30. évfordulója alkalmából. Kecskemét, 1978.
23. Ремеш П., Хидег Й., Богнар Л., Ченгери А. Применеие аппарата KTD-1 MEDIKOR в практике авиационной медицины. Доклады делегации ВНА на научном-рабочем совещании по авиационной медицине Стран Варшавского Договора. Deblin, 1978.
24. Remes P., Hideg J., Bognár L. Vegetatív paraméterek változása szimulátor vizsgálatoknál. Ünnepi Tudományos Értekezlet a Repülőorvosi Vizsgáló és Kutató Intézet fennállásának 30. évfordulója alkalmából. Kecskemét, 1978.
25. Gyökössy J., Hideg J., Fazekasné Berényi Éva., Remes P. Ischaemiás szívbetegség rizikófaktorok vizsgálata repülő-műszaki állománynál. Ünnepi Tudományos Értekezlet a Repülőorvosi Vizsgáló és Kutató Intézet fennállásának 30. évfordulója alkalmából. Kecskemét, 1978.
26. Ágoston M., Remes P., Bognár L., Kása Z., Márton A., Szintai A., Hideg J. A repülőorvosi gyakorlat számára alkalmas műszerfejlesztés perspektívái. Ünnepi Tudományos Értekezlet a Repülőorvosi Vizsgáló és Kutató Intézet fennállásának 30. évfordulója alkalmából. Kecskemét, 1978.
27. Nagy G., Csengery A., Hideg J., Bognár L., Remes P.: Új gyógyszerkombináció a vestibularis túlérzékenység kupírozására. Ünnepi Tudományos Értekezlet a Repülőorvosi Vizsgáló és Kutató Intézet fennállásának 30. évfordulója alkalmából. Kecskemét, 1978.
28. Gulyás L., Zsiga I., Remes P., Tóbiás K., Nagy Gy. Klinikai epidemiológiai vizsgálatok növényvédőszer mérgezésen átesett betegeken. Honvédorvos. 1978. 30. évf. 1. sz. pp: 33-40.
29. Hideg J., Bognár L., Remes P., Vámos L. The role of the vegetative nervousus system in the information processing capacity of pilots. RAK 1978 00 00.

1979

30. Remes P., Hideg J., Gyökössy J., Gelencsér F. A túlnyomásos oxigén légzési terhelés (TOLT) jelentősége a cardio-respiratoricus rendszer funkcionális diagnosztikájában pilótáknál. Honvédorvos. 1979. 31. évf. 1-2. szám pp.: 29-41.
31. Remes P., Hideg J., Berényi É., Takács Ö., Rapcsák M. Effect of prolonged hypokinesis. Acta Physiol. Hung. 1979. 53. p.: 141.
32. Ремеш П., Хидег Й., Богнар Л., Дёкёши Й. Фазовий анализ сердечного цикла при изменении положения тела у кандидатов космонавтов. Доклады делегации ВНА на XII. Конференции и Сипозиуме Постоянно Действующей Рабочей Группи по Космической Биологии и Медицине Совета Интеркосмоса. Warsava-Krakow, 1979.
33. Хидег, Богнар, Ремеш, Агоштон: Исследование умственной работоспособности у венгерских кандидатов-космонавтов. Доклады делегации ВНА на XII. Конференции и Сипозиуме Постоянно Действующей Рабочей Группи по Космической Биологии и Медицине Совета Интеркосмоса. Warsava-Krakow 1979.
34. Hideg J., Bognár L., Remes P. Szemléletváltozás a repülőalkalmasság elbírálásában. Honvédorvos. XXXI. 1979. pp.: 267-276.
35. Hideg J., Bognár L., Remes P.: Psychofiziológiai vizsgálatok a hajózó alkalmasság elbírálásában. ROVKI Jubileumi Tudományos Ülés. 1979. Kecskemét.

1980

36. Remes P., Bognár L., Hideg J., Lehoczky L., Dux L. Changes in hemodynamics, blood oxygen saturation level and central nervosus system in response to potural loading. XVIII. International Congress of Physiological Sciences. 14. vol. 661. p. Budapest, 1980. Et: Advances in Physiological Sciences. Vol. 19. Gravitational Physiology. Pergamon Press- Akadémiai Kiadó. Budapest, 1981. pp.: 229-306.
37. Dux E., Dux L., Joó F., Bognár L., Remes P., Hideg J. Studies on the Brain Capillaries of Pregnant Rats after Experimental Hypoxic Exercises. XVIII. International Congress of Physiological Sciences. 14. vol. 661. p. Budapest, 1980.
38. Dux E., Dux L., Joó F., Gecse A., Ottlecz A., Mezei Zs., Telegdy G., Bognár L., Remes P., Hideg J. The Effect of Hipoxic and Hipobaric Exercises on the Blood-brain Barrier in Rats. International Union of Physiological Sciences (IUPS), Annual Meeting, 2nd, Budapest. Supplement. vol, 23. 1980. (1982). pp.: S-105 to S-107. Cit: In NASA Literature: 82A40713.
39. Богнар Л., Хидег Я., Ремеш П., Мясников В. И., Жукова О. Н., Козеренко О. П., Пономарёва И. П.: Изменния умственной работоспособности под действием различных видов нагрузки. В материалах XIII. сов. Постоянно действующей рабочей группы по космической биологии и медицине стран-участниц программы „Интеркосмос” Дрезден, ГДР. 1980, т. 2. стр.: 48.
40. Хидег Я., Богнар Л., Ремеш П., Мясников В. И., Жукова О. Н., Козеренко О. П., Пономарёва И. П.: Многосторонний подход к оценке умственной работоспособности операторов. В материалах XIII. сов. Постоянно действующей рабочей группы по космической биологии и медицине стран-участниц программы „Интеркосмос” Дрезден, ГДР. 1980, т. 2. стр.: 45-47.

1981

41. Remes P., Hideg J., Gyökössy J., Gulyás J., Kalmár S. A keringési rendszer terheléses vizsgálata űrhajósjelölteknél. A Magyar Űrkutatás 10 éve. Az MTA Interkozmosz Tanács Tudományos Ülésszakának előadásai. Budapest. 1981. 06 2-3. 237-248. pp.
42. Remes P., Bognár L., Hideg J., Lehoczky L., Dux L. Changes in hemodynamics, blood saturation level and central nervous system in response to postural loading. Advances Physiological Sciences. Vol 19, Gravitational Physiology. Pergamon Press. Akadémiai Kiadó, Budapest, 1981. 299-306. pp.
43. Bognár L., Remes P., Hideg J.: Psychofiziológiai vizsgálatok űrhajós jelölteknél. A Magyar Űrkutatás 10 éve. MTA Interkozmosz Tanács Tudományos Ülésszakának előadásai. 1981. június 2-3. Budapest, 1981.: szerk.: Beőthy M., Gombosi T. pp.:249-260.
44. Hideg J., Csengery A., Remes P., Bognár L. Changes of psychophisiological parameters in response to extreme vestibular loading in candidates for space flight. XII. World Congress of Laryngology. Budapest, 1981.
45. Csengeri A., Hideg J., Remes P., Bognár L.: Terheléses vestibularis vizsgálatok űrhajós jelölteknél. A Magyar Űrkutatás 10 éve. MTA Interkozmosz Tanács Tudományos Ülésszakának előadásai. 1981. június 2-3. Budapest, 1981.: szerk.: Beőthy M., Gombosi T. pp.:178-186.
46. Мясников В. И., Козеренко О. П., Пономарёва И. П., Златарев К., Хидег Я., Богнар Л., Ремеш П., Хандт М.: Исследование состояния психических процессов и функций в пстром периоде адаптации космонавтов к условиям невесомости. В материалах XIV. сов. Постоянно действующей рабочей группы по космической биологии и медицине стран-участниц программы „Интеркосмос” Варна-Дружба, НРБ. 1981, 122.

1982

47. Ремеш П., Хидег Й., Богнар Л., Шидо З. Шпиро-кардио-ергометрические исследования у лётчиков в возрасте 47 лет-1. Доклады делегации ВНР на XV. Конференции и Сипозиуме Постоянно Действующей Рабочей Группи по Космической Биологии и Медицине Совета Интеркосмоса. Bukarest, 1982. pp.:193-204.
48. Нечаев А. П., Мясников В. И., Козеренко О. П., Пономарёва И. П., Хандт М., Златарев К., Радковски Г., Хидег Я., Богнар Л., Ремеш П.: Динамика покъзателей психической адаптации космонавтов к условиям полёта. В материалах XV. сов. Постоянно действующей рабочей группы по космической биологии и медицине стран-участниц программы „Интеркосмос” Бухарест, ССР. 1982, 76-77.
49. Ремеш П., Хидег Й., Богнар Л., Лехоцки Л., Пожгаи А., Шидо З., Калмар Ш. Шпиро-кардио-ергометрические исследования у лётчиков в возрасте 47 лет-2. Доклады делегации ВНА на научном-рабочем совещании по авиационной медицине Стран Варшавского Договора. Königsbrück, 1982. pp.: 61-79.
50. Хидег Й., Ремеш П., Богнар Л. О перспективах оценки работоспособности и емоционального состояния оператора. Доклады делегации ВНР на XV. Конференции и Сипозиуме Постоянно Действующей Рабочей Группи по Космической Биологии и Медицине Совета Интеркосмоса. Bukarest, 1982. pp.: 1-12.
51. Богнар Л., Ремеш П., Хидег Й., Пожгаи А., Шидо З., Калмар Ш. Исследования психической работоспособности у лётчиков в возрасте выше 47 лет. Доклады делегации ВНА на научном-рабочем совещании по авиационной медицине Стран Варшавского Договора. Königsbrück, 1982. pp.: 80-87.
52. Хидег Й., Ремеш П., Богнар Л., Дёкёши Й., Берени Е., Калмар Ш. Новие методы и направления в практике врачебно-лётной экспертизи. Доклады делегации ВНА на научном-рабочем совещании по авиационной медицине Стран Варшавского Договора. Königsbrück, 1982. pp.: 1-60.
53. Hideg J., Bognár L., Remes P., Kozarenko O. P., Miasnikov V., Ponomareva I. P. Psychophysiological performance examination onboard the orbital complex Solyut-Soyuz. 33rd International Astronautical Federation, International Astronautical Congress. Paris, 1982. p: 6. Cit: In NASA Literature: 82A44686.
54. Хидег Й., Богнар Л., Ремеш П. Исследования психической работоспособности на борту Салют-6. Доклады делегации ВНР на XV Конференции и Сипозиуме Постоянно Действующей Рабочей Группи по Космической Биологии и Медицине Совета Интеркосмоса. Bukarest, 1982. pp.: 22-47.
55. Нечаев А. П., Мясников Д. Л., Козеренко О. Л., Пономарева И. П., Хант Л., Златарев К., Ратковски Г., Хидег Й., Богнар Л., Ремеш П. Динамика показателей психической адаптации космонавтов к условиям полёта. Доклады делегации ВНР на XV. Конференции и Сипозиуме Постоянно Действующей Рабочей Группи по Космической Биологии и Медицине Стран Участниц Совета Интеркосмоса. Bukarest, 1982. 9-16. pp.

1983

56. Remes P. A „Pamír” magashegyi expedíció felkészítési metodikája. MNOTT repülőorvosi Tudományos Ülés. Kecskemét, 1983.
57. Remes P., Hideg J., Lehoczky L., Pozsgai A., Sidó Z. Spiro-cardio-ergometriai vizsgálatok 47 év feletti pilótáknál. MNOTT repülőorvosi Tudományos Ülés. Kecskemét, 1983.
58. Remes P., Hideg J., Bognár L., Pozsgai A., Lehoczky L., Sidó Z., G. Kiss Gy., Kalmár S. Changes in IPA EEG EOG using passive orthostatic and antiorthostatic test. International Union of Physiological Sciences (IUPS), Comission on Gravitational Physiology, Annual Meeting, 5th, Moscow, USSR. Physiologist, Supplement. vol. 26. 1983. N°6, S-70, S-71. Cit: In NASA Literature: 84A24347.
59. Ремеш П., Хидег Й., Богнар Л., Пожгаи А., Лехоцки Л., Шидо З., Г. Киш Д., Калмар Ш. Изменения СПИ ЕЕГ ЕОГ при пассивной ортостатической пробе. 5-й Ежегодный Симпозиум Комиссии по Гравитационной Физиологии Международного Союза Физиологических Обшеств. Москва, 1983.
60. Remes P., Hideg J., Bognár L., Lehoczky L., Sidó Z., Pozsgai A., G. Kiss Gy., Kalmár S. Examination of spiro-cardial reserves in pilots above the age of 45 years. XXXIV. IAF Congress, Budapest, 1983.
61. Ремеш П., Хидег Й., Богнар Л., Шидо З., Пожгаи А., Калмар Ш. Исследование физической работоспособности, переносимости гипоксии покозателей гемодинамики лиц экспедиции Памир. Доклады делегации ВНР на XVI. Совещания Постоянно Действующей Рабочей Группи по Космической Биологии и Медицине Стран Участниц Программы Совета Интеркосмоса. Kecskemét, 1983.
62. Remes P., Hideg J., Bognár L., Pozsgai A., Lehoczky L., Sidó Z., G. Kiss Gy., Kalmás S. Changes in IPA EEG, EOG using passive orthostatic and antiorthostatic test. The Phisiologist, Supplement, 1983. S-70.
63. Ремеш П., Хидег Й., Богнар Л., Шидо З., Калмар Ш. Исследование способности переработки информаций у лиц экспедиций Памир. Доклады делегации ВНР на XVI. Совещания Постоянно Действующей Рабочей Группи по Космической Биологии и Медицине Стран Участнич Программы Совета Интеркосмоса. Kecskemét, 1983.
64. Remes P., Hideg J., Bognár L., Lehoczky L., Pozsgai A., Sidó Z. Untersuchungsmethoden zur Beurteilung der Leistungfahigkeit des Menches fűr die Zwecke der Luftfahrtmedizinischen Begutachtung. Militer Medizin, 24. 1983. pp: 236-237.
65. Хидег Й., Ремеш П., Богнар Л., Лехоцки Л., Пожгаи А., Г. Киш Д., Калмар Ш., Берени Е., Шидо З., Петер И. Методы подготовки лиц високогорной экспедиции Памир и обективная оценка их работоспособности. Доклады делегации ВНР на XVI. Совещания Постоянно Действующей Рабочей Группи по Космической Биологии и Медицине Стран Участниц Программы Совета Интеркосмоса. Kecskemét, 1983.
66. Hideg J., Remes P., Bognár L., Ágoston M., Kása Z. Modern method and instrument for measuring psychic performance. International Astronautical Federation International Astronautical Congress, 34th, Budapest, 1983. p:6. Cit: In NASA Literature: 84A11756.
67. Bognár L., Remes P., Hideg J. The effect of autogenous-training on the information processing ability. XXXIV. IAF Congress, Budapest, 1983.
68. Лехоцки Л., Хидег Й., Ремеш П., Шидо З., Пожгаи А., Г. Киш Д., Калмар Ш. Исследование физической работоспособности переносиности гипоксии, показателей гемодинамики у лиц экспедиции Панир. Доклады делегации ВНР на XVI. Совещания Постоянно Действующей Рабочей Группи по Космической Биологии и Медицине Стран Участниц Программы Совета Интеркосмоса. Kecskemét, 1983.
69. Богнар Л., Хидег Й., Ремеш П., Ковач Ш., Калмар Ш., Пожгаи А., Шидо З. Психологические исследования у лиц экспедиция Памир. Доклады делегации ВНР на XVI. Совещания Постоянно Действующей Рабочей Группи по Космической Биологии и Медицине Стран Участниц Программы Совета Интеркосмоса. Kecskemét, 1983.
70. Fazekasné Berényi É., Keresztes Nagy Iné., Remes P., Szabó Z. Kinetikus mérések Helena spektrofotométeren. A Magyar Élelmezésipari Tudományos Egyesület Bács-Kiskun megyei Területi Szervezete XI. Vegyésznapja. Kecskemét, 1983.
71. Берени Е., Петер И., Пожгаи А., Ремеш П., Хидег Й. Биохимические и гематологические исследования у лиц экспедиции Памир. Доклады делегации ВНР на XVI. Совещания Постоянно Действующей Рабочей Группи по Космической Биологии и Медицине Стран Участниц Программы Совета Интеркосмоса. Kecskemét, 1983.
72. Пономарева И. П., Нечаев А. П., Иванов А. А., Хидег Й., Богнар Л., Ремеш П. Сравнительная оценка динамики работоспособности оператора в условиях натурного и модельного экспериментов. Доклады делегации ВНР на XVI. Совещания Постоянно Действующей Рабочей Группи по Космической Биологии и Медицине Стран Участниц Программы Совета Интеркосмоса. Kecskemét, 1983.
73. Hideg J., Bognár L., Remes P. Psychophisiological performance examination onboard the orbital complex 'Saljut-Soyuz'. Space 2000. Selection of papers from the 33rd IAF Congress. Ed. Napolitano L. G. American Institute of Aeronautics and Astronautics. New York, 1983. pp.: 327-337.

1984

74. Ремеш П., Хидег Й., Петер И., Пожгаи А., Шидо З., Г. Киш Д., Калмар Ш. Измерение парциального давления кислорода капилярной крови транскутальным методом в антиортостатическом положении. Доклады делегации ВНР на XVII. Совещания Постоянно Действующей Рабочей Группи по Космической Биологии и Медицине Стран Участниц Программы Совета Интеркосмоса. Brno, 1984.
75. Ремеш П., Хидег Й., Богнар Л., Пожгаи А., Шидо З., Г. Киш Д., Берени Е., Петер И., Калмар Ш. Обективная оценка работоспособности и методи подготовки спортсменов в экстремальных условиях. Доклады делегации ВНР на XVII. Совещания Постоянно Действующей Рабочей Группи по Космической Биологии и Медицине Стран Участниц Программы Совета Интеркосмоса. Brno, 1984.
76. Хидег Й., Ремеш П., Богнар Л., Шидо З., Пожгаи А., Петер И., Берени Е., Калмар Ш., Г. Киш Д. Исследования работоспособности членов экспедиции Шпицберген при экстремальных окружающий условиях. Доклады делегации ВНР на XVII. Совещания Постоянно Действующей Рабочей Группи по Космической Биологии и Медицине Стран Участниц Программы Совета Интеркосмоса. Brno, 1984.
77. Hideg J., Remes P., Bognár L., Pozsgai A., Sidó Z., G. Kiss Gy., Berényi É., péter I., Kalmár S. adaptation of the organism to the extreme enviromental faktors and its objektive examination methods under earthy circumstance. IAF XXXV. Congress. Lausanne, 1984.
78. Remes P., Hideg J., Pozsgai A., Sidó Z., Péter I., G. Kiss Gy., Kalmás S., Коваленко Е. А. Examination effect of Cavinton preparation on physical and psychic performance 44-th Congress of Pharmaceutical Sciences. Budapest, 1984.
79. Хидег Й., Ремеш П., Богнар Л. Современный метод и прибор для измерения психической работоспособности на борту орбитальной станции. Доклады делегации ВНР на XVII. Совещания Постоянно Действующей Рабочей Группи по Космической Биологии и Медицине Стран Участниц Программы Совета Интеркосмоса. Brno, 1984.

1985

80. Remes P., Hideg J., Pozsgai A., Sidó Z., Péter I., G. Kiss Gy. Kalmár S. A Cavinton hatásának vizsgálata a fizikai munkavégzőképességre és barokamrában a hypoxia tűrőképességre. Magyar Tudományos Akadémia Interkozmosz Tanács Orvosbiológiai Szakbizottságának tudományos ülése. Budapest, 1985.
81. Ремеш П., Хидег Й., Пожгаи А., Шидо З., Петер И., Г. Киш Д., Калмар Ш., Коваленко Е. А. Влияние Cavinton на физическую работоспособности и на переносимость гипоксии в барокамере. Доклады делегации ВНР на XVIII. Совещания Постоянно Действующей Рабочей Группи по Космической Биологии и Медицине Стран Участниц Программы Совета Интеркосмоса. Гагра, 1985.
82. Remes P., Hideg J., Pozsgai A., Lehoczky L., Nádas A. A fizikai teljesítőképesség és a hypoxia tűrőképesség haemodinamikai mutatói a 'Pamir' expedíció tagjainál. XVIII. Imterkozmosz Kongresszus. Gagra, 1985.
83. Ремеш П., Хидег Й., Пожгаи А., Шидо З., Петер И., Г. Киш Д., Калмар Ш. Доклады делегации ВНР на XVIII. Совещания Постоянно Действующей Рабочей Группи по Космической Биологии и Медицине Стран Участниц Программы Совета Интеркосмоса. Гагра, 1985.
84. Remes P., Hideg J., Bognár L., Sidó Z., Lehoczky L. Magashegyi expedíció tagjainak komplex psychofiziológiai vizsgálata. MN Repülőorvosi Vizsgáló és Kutató Intézet tudományos közleményei. Kecskemét, 1985. Sz.: 6.
85. Remes P., Hideg J., Bogár L. Objektive Untersuchungsmethoden zur Beurteilung des Gesundheitszustandes des genden personals. Доклады делегации ВНА на научном-рабочем совещании по авиационной медицине Стран Варшавского Договора. Drezda, 1985.
86. Remes P., Hideg J., Péter I., Böszörményi E., Berényi I. A tünethatárolta terhelhetőség spirocardio-ergometriás vizsgálata infarktuson átesett betegeknél. Tavaszi Orvosnapok. Balatonfüred, 1985.
87. Ремеш П., Хидег Й., Петер И., Пожгаи А., Калмар Ш., Г. Киш Д., Шидо З., Коваленко Е. А., Семенцов В. Н., Вархипов В. В., Буравкова Л. Б. Особенности внешнего дыхания и оксигенации капиллярной крови при изменении положения тела. Доклады делегации ВНР на XVIII. Совещания Постоянно Действующей Рабочей Группи по Космической Биологии и Медицине Стран Участниц Программы Совета Интеркосмоса. Гагра, 1985.
88. Ремеш П., Хидег Й., Богнар Л. Обективние методы испитания для определения состояния здоровя лиц лётного состава. Доклады делегации ВНА на научном-рабочем совещании по авиационной медицине Стран Варшавского Договора. Drezda, 1985.
89. Remes P., Hideg J., Péter I. Spiro-cardio-ergometriás vizsgálatok az országos infarktus rehabilitációs program keretén belül. Tavaszi Orvosnapok. Balatonfüred, 1985.
90. Remes P., Hideg J., Pozsgai A., Lehoczky L., Nádas A. A fizikai teljesítőképesség és a hypoxia tűrőképesség haemodinamikai mutatói a 'Pamir' expedíció tagjainál. XVIII. Imterkozmosz Kongresszus. Gagra, 1985.
91. Remes P., Hideg J., Bognár L. Psychophysiologische methoden zur messung des dienst fahigkeit des flugzeugfuhrers. XX. VSZ Munkaülés. Drezda, 1985.
92. Sidó Z., Remes P., Hideg J., molnár J., Berényi I., Böszörményi E. 26 órás Holter- monitorozással szerzett tapasztalataink akut miokardiális infarktuson átesett betegek rahabilitációjában. Tavaszi Orvosnapok. Balatonfüred, 1985.
93. Hideg J., Remes P., Bognár L., Ágoston M., Kása Z. Modern method and instrument for measuring psychic performance. Acta astronautica. 1985. Vol. 12, 9. pp.: 707-712.
94. Bacsó J., Hideg J., Remes P., Pozsgai A., Tóth E. Ca-anyagcsere aktivitás vizsgálata humán szörzet Ca-koncentráciojának mérése utján. Interkozmosz Tanács Orvosbiologiai Szakbizottságának Tudományos Ülése. Budapest, 1985.
95. Hideg J., Remes P., Bognár L., Nyecsajev A. P., Ponomareva I. P., Zsukova O. P., Gracsev V. A. Az operátor pszichés mukavégzőképessége és psychofiziológiai rezervje. Interkozmosz Tanács Orvosbiologiai Szakbizottságának Tudományos Ülése. Budapest, 1985.
96. Хидег Й., Ремеш П., Богнар Л., Нечаев А. П., Пономарева И. П., Жукова О. П., Транев В. А. Псическая работоспособность и психофизиологические резервы человека-оператора. Доклады делегации ВНР на XVIII. Совещания Постоянно Действующей Рабочей Группи по Космической Биологии и Медицине Стран Участниц Программы Совета Интеркосмоса. Гагра, 1985.
97. Hideg J., Remes P., Bognár L., Pozsgai A., Sidó Z., G. Kiss Gy., Berényi É., Kalmár S. A Pamír magashegyi expedíció orvos-biológiai felkészítési programja, munkavégzőképességük elbírálásának objektív módszere. XVIII. Imterkozmosz Kongresszus. Gagra, 1985.
98. Sidó Z., Remes P., Hideg J., Pozsgai A., Péter I., Kalmár S. Pszichés és fizikai munkavégzőképesség vizsgálata magashegyi expeíció tagjainál. Interkozmosz Tanács Orvosbiologiai Szakbizottságának Tudományos Ülése. Budapest, 1985.
99. Bognár L., Remes P., Hideg J., Berényi I., Psychológiai vizsgálatok infarctuson átesett betegek rehabilitációjában. Tavaszi Orvosnapok. Balatonfüred, 1985.
100. Hideg J., Remes P., Bognár L., Gyökössy J., Böszörményi E., Berényi I., Ludwig G. Psychés és fizikai munkavégzőképesség komplex longitudinális vizsgálata infarktuson átesett betegek rehabilitációja során. Tavaszi Orvosnapok. Balatonfüred, 1985.
101. Шидо З., Ремеш П., Хидег Й., Пожгаи А., Петер И., Калмар Ш. Исследование психической и физической работоспособности у членов високогорной экспедиции Кавказ. Доклады делегации ВНР на XVIII. Совещания Постоянно Действующей Рабочей Группи по Космической Биологии и Медицине Стран Участниц Программы Совета Интеркосмоса. Гагра, 1985.
102. Коваленко Е. А., Вацек А., Хаазе Г., Ремеш П., Хидег Й., Сарол З., Бобровский М. Б., Семенцов В. Н., Попоков В. Л., Серебрянов О. В., Карпенко В. Г., Архипов В. В., Аколян М. Г., Никифоров В. И., Габишев В. К., Александров А. С., Кунчев К. К. О проблеме кислородного режима тканей организма в космической медицине. XVIII. Совещания Постоянно Действующей Рабочей Группи по Космической Биологии и Медицине Стран Участниц Программы Совета Интеркосмоса. Гагра, 1985.
103. Пономарева И. П., Нечаев А. П., Жукова О. П., Хидег Й., Богнар Л., Ремеш П. Изучение ЭЭГ структуры сна и операторской деятельности человека при изменении режима суток. Актуальные вопросы физиологии и патологии сна. Москва, 1985.
104. Нечаев А. П., Пономарева И. П., Хидег Й., Богнар Л., Ремеш П. О допдлнительных возможностях методики изучения психической работоспособности человека по результатм исследований на борту Салют-7. XVIII. Совещания Постоянно Действующей Рабочей Группи по Космической Биологии и Медицине Стран Участниц Программы Совета Интеркосмоса. Гагра, 1985.
105. Нечаев А. П., Мясников В. И., Козеренко О. П., Пономарева И. П., Хант М., Златарев К., Радковский Г., Хидег Й., Богнар Л., Ремеш П. Динамика показателей психической адаптации космонавтов к условиям полёта. XVIII. Совещания Постоянно Действующей Рабочей Группи по Космической Биологии и Медицине Стран Участниц Программы Совета Интеркосмоса. Гагра, 1985.

1986

106. Remes P. Különböző terheléses vizsgálatok és modellkísérletek a súlytalanság élettani hatásainak tanulmányozására. MTA Interkozmosz Tanács Tudományos ülése. Magyar Űrkutatás 1981-1985. Budapest, 1986.
107. Remes P., Hideg J., Péter I., Pozsgai A., Sidó Z., Péter I., G. Kiss Gy., Kalmás S. A vér kapilláris parciális oxigén tenziójának mérése transzkután módszerrel antiortosztatikus helyzetben. MTA Interkozmosz Tanács Tudományos ülése. Magyar Űrkutatás 1981-1985. Budapest, 1986. pp.: 141-152.
108. Ремеш П., Хидег Й., Петер И., Пожгаи А., Надащ А., Лехоцки Л. Местные микроциркуляционные изменения и изучения pO2 в капилларях при различных и функциональных нагрузках. XIX. Совещания Постоянно Действующей Рабочей Группи по Космической Биологии и Медицине Стран Участниц Программы Совета Интеркосмоса. Гаванна, 1986.
109. Ремеш П., Хидег Й., Пожгаи А. Роль личного фактора в безопасности полётов. Доклады делегации ВНА на научном-рабочем совещании по авиационной медицине Стран Варшавского Договора. София, 1986.
110. Ремеш П., Хидег Й., Пожгаи А. Лехоцки Л., Петер И. Результаты кондициональной спортивной подготовки на психофизитическую виноспивость. Доклады делегации ВНА на научном-рабочем совещании по авиационной медицине Стран Варшавского Договора. София, 1986.
111. Ремеш П., Хидег Й., Пожгаи А. Лехоцки Л., Петер И. Результаты комплексных сиро-кардио-эргометрических измерений в различных группах лётчиков. Доклады VII. Конференции Постоянно Действующей Рабочей Группи по Космической Биологии и Медицине Калуга, 1986.
112. Ремеш П., Хидег Й., Лехоцки Л., Петер И. Результаты комплексных спиро-кардио-ергометричесих измерений у лётчиков различных возрастных групп. Тезиси докладов VIII. Всесоюзной конференции, Космическая Биология и Авиякосмическая Медицина. Калуга. Nauka. Moszkva, 1986. pp.:111-112.
113. Bognár L., Hideg J., Remes P., Sidó Z., Pozsgai A., Péter I., Berényi É., Kalmás S., Kovács S., Мясников В. И., Пономарева И. П., Нечаев А. П., Козерернко O. П. Psychológiai kutatások az űrhajósok operátori megbízhatóságának fokozására. MTA Interkozmosz Tanács Tudományos ülése. Magyar Űrkutatás 1981-1985. Budapest, 1986. pp.:221-226.
114. Пожгаи А. Ремеш П., Хидег Й., Лехоцки Л., Петер И. Критерии способы определения физической виносливости. Доклады делегации ВНА на научном-рабочем совещании по авиационной медицине Стран Варшавского Договора. Варшава, 1986.
115. Пожгаи А. Ремеш П., Хидег Й., Мотус Й., Пигныцки Ж. Влияние спортивной подготовки на психофизиологическую виносливость. Доклады делегации ВНА на научном-рабочем совещании по авиационной медицине Стран Варшавского Договора. София, 1986.
116. Хидег Й., Тотх Э., Ремеш П., Пожгаи А., Петер И. Исследования электролитного обмена в различных возрастных группах лётчиков. XIX. Совещания Постоянно Действующей Рабочей Группи по Космической Биологии и Медицине Стран Участниц Программы Совета Интеркосмоса. Гаванна, 1986.
117. Hideg J., Remes P., Bognár L., Nieczajew A., Ponomariewa I.P., Zukowa O. P., Traniew W. A. Wydolnosc psychiczna i psychofizijologiczne rezerwy operatora. Medycyna Lotnicza. Poznan-Warszawa, 1986. pp.: 1-14.
118. Пономарева И. П., Нечаев А. П., Жукова О. П., Хидег Й., Ремеш П., Богнар Л. Опит использования прибора 'ВАЛАТОН' (ВНР) для изучения психической работоспособности человека-оператора в космических полётах и модельных эксперинентах. XIX. Совещания Постоянно Действующей Рабочей Группи Социалистических Стран по Космической Биологии и Медицине Программы 'Интеркосмос'. Материали симпозиума. Гаванна, 1986. p.: 103.
119. Хидег Й., Ремеш П., Богнар Л. Результаты исследования психической работоспособности членов экипажей орбитальных станций Салют-6 и Салют-7 в космическом полёте. Тезиси докладов VIII. Всесоюзной конференции, Космическая Биология и Авиякосмическая Медицина. Калуга. Nauka. Moszkva, 1986. p.: 209.
120. Нечаев А. П., Пономарева И. П., Хидег Й., Богнар Л., Ремеш П. О допольнительных возможностях методики изучения психической работоспособности человека, по резултатам исследований на орбиталной станции Салют-7. Тезиси докладов VIII. Всесоюзной конференции, Космическая Биология и Авиякосмическая Медицина. Калуга. Nauka. Moszkva, 1986. pp.: 191-193.

1987

121. Remes P. Orvosok a repülés biztonságáért. Honvédségi Szemle, 1987. 7. pp.: 24-27.
122. Remes P. A repülőgépvezetők egészségi alkalmasságának elbírálási módszerei. Honvédelem. 1987.
123. Remes P., Hideg J. Szuperszónikus pilóták vizsgálata szimulátor repülések során. Honvédorvos. 1987.
124. Ремеш П., Коваленко Е., А., Наазе Г., Вацек А., Кунчек К. И. О проблеме изучения оксигенографии организма. XX. Совещания Постоянно Действующей Рабочей Группи по Космической Биологии и Медицине Стран Участниц Программы Совета Интеркосмоса. Берлин, 1987.
125. Ремеш П., Хидег Й., Надаш А., Пожгаи А. Лехоцки Л., Петер И. Коваленко Е., А. Транскутанные оксиметрические исследования при различных функциональных нагрузках. XX. Совещания Постоянно Действующей Рабочей Группи по Космической Биологии и Медицине Стран Участниц Программы Совета Интеркосмоса. Берлин, 1987.
126. Ремеш П., Хидег Й., Пожгаи А., Петер И., Лехоцки Л., Надаш А., Калмар Ш. Изменение локального и обшего кровообрашения и pO2 в капилларях при различных функциональных нагрузках. XX. Совещания Постоянно Действующей Рабочей Группи по Космической Биологии и Медицине Стран Участниц Программы Совета Интеркосмоса. Берлин, 1987.
127. Хидег Й., Ремеш П., Кармош Д., Винклер И. Исследование биоелектрических сигналов мозга при изменении психической работоспособности. XX. Совещания Постоянно Действующей Рабочей Группи по Космической Биологии и Медицине Стран Участниц Программы Совета Интеркосмоса. Берлин, 1987.
128. Хидег Й., Ремеш П., Тотх Э., Пожгаи А., Петер И., Калмар Ш., Ковач Ш. Исследование електролитного обмена у лётчиков и в других популяциях. XX. Совещания Постоянно Действующей Рабочей Группи по Космической Биологии и Медицине Стран Участниц Программы Совета Интеркосмоса. Берлин, 1987.
129. Хидег Й., Тотх Э., Пожгаи А., Ремеш П., Петер И. Определение микроэлементов у лётчиков и у других популяций. XX. Совещания Постоянно Действующей Рабочей Группи по Космической Биологии и Медицине Стран Участниц Программы Совета Интеркосмоса. Берлин, 1987.
130. Жукова О. П., Нечаев А. П., Пономарева И. П., Хидег Й., Ремеш П. Динамика психической работоспособности человека в услоиях нормобарической гипоксии. XX. Совещания Постоянно Действующей Рабочей Группи по Космической Биологии и Медицине Стран Участниц Программы Совета Интеркосмоса. Берлин, 1987.
131. Remes P. Funkcionális diagnosztikai vizsgálóeljárások szuperszónikus pilóták egészségügyi alkalmasságának objektív megítélése érdekében. MN Repülőorvosi Vizsgáló és Kutatóintézet Tudományos Publikációi. Kecskemét, 1987. pp.: 1-29.
132. Remes P. Ki lehet űrhajós? Tanulmány. MN Repülőorvosi Vizsgáló és Kutatóintézet Tudományos Közleményei. Kecskemét, 1987. pp. 1-10.

1988

133. Remes P., Hideg J. Psychofiziológiai vizsgálatok vadászpilóták szimulátor repülése során. Honvédorvos. 1988. 2. sz. pp.: 115-124.
134. Remes P., Hideg J., Péter I. Sportolók haypoxiás edzése. Magyar Élettani Társaság vándorgyűlése. Bioasztronautikai szekció. Szeged, 1988.
135. Remes P., Hideg J., Ocsovszky I., Kékes-Szabó T., Guba F., Pozsgai A. Antiorthosztázis hatása patkány soleus és gastrocnemius izmainak biomechanikai jellemzőire. Magyar Élettani Társaság vándorgyűlése. Bioasztronautikai szekció. Szeged, 1988.
136. Remes P., Lehoczky L., Hideg J., Péter I. Spiro-cardio-ergometriás vizsgálatok infarctuson átesett betegeknél. Bács-Kiskun Megyei Orvosnapok. Kecskemét, 1988.
137. Ремеш П., Надаш А., Хидег Й., Пожгаи А., Богнар Л., Ковач Ш. Роль рсихологических исследований в обективной оценки переносимости гипоксии у лётчиков и лётчиков-кандидатов. XXI. Совещания Постоянно Действующей Рабочей Группи по Космической Биологии и Медицине Стран Участниц Программы Совета Интеркосмоса. Баранов. 1988. Medycyna Lotnicza. Baranow Sandomierski – PRL, 1988. p.: 87.
138. Remes P., Hideg J., Lehoczky L., Pozsgai A. Praktische Erfahrungen aus funktionsdiagnostischen Untersuhungen zur Beurteilung der Flugtauglichkeit. 8. Wissensghaftliche Tagung in Dresden. Geselschaftt für Militermedizin der DDR Section Luftfahrtmedizin. Kurzreferate. Dresden, 1988. p.: 8.
139. Хидег Й., Ремеш П., Пожгаи А., Шидо З., Петер И., Г.Киш Д., Калмар Ш. Коваленко Е. А. Влияние Кавинтона на физиологическую работоспособность и на переносимость гипоксии в барокамере. RAK 1988 00 00.
140. Надаш А., Ремеш П., Хидег Й., Калмар Ш., Ковач Ш. Az antropometriás mérésekkel és számítógépes feldolgozásukkal kapcsolatos eredmények. Varsói Szerződés Ideiglenes Munkacsoportjának Értekezlete. Kecskemét, 1988.
141. Lehoczky L., Remes P., Pigniczky Zs., Pozsgai A. Infarktuson átesett betegek pszychológiai rehabilitációja. Bács-Kiskun megyei Orvosnapok. Kecskemét, 1988.
142. Pozsgai A., Remes P., Nádas A., Hideg J., Lehoczky L., Péter I. A lokális mikrocirkuláció vizsgálata funkcionális terheléses próbáknál. Magyar Élettani Társaság vándorgyűlése. Bioasztronautikai szekció. Szeged, 1988.
143. Пономарева И. П., Жукова О. П., Хидег Й., Богнар Л., Ремеш П. Влияние физической нагрузки на уровень психической работоспасобности в условиях антиортостатической гкпокинезии (АНОГ -5°). XXI. Совещания Постоянно Действующей Рабочей Группи по Космической Биологии и Медицине Стран Участниц Программы Совета Интеркосмоса. Баранов. 1988. Medycyna Lotnicza. Baranow Sandomierski – PRL, 1988. p.: 85.
144. Хидег Й., Ремеш П., Надаш А., Лехоцки Л., Петер И. Повишение физической виносливости с помощу гипоксической тренировки. XXI. Совещания Постоянно Действующей Рабочей Группи по Космической Биологии и Медицине Стран Участниц Программы Совета Интеркосмоса. Баранов. 1988. Medycyna Lotnicza. Baranow Sandomierski – PRL, 1988. p.: 105.
145. Хидег Й., Ремеш П., Богнар Л., Нечаев А. П., Пономарева И. П., Жукова О. П., Грачев В. А. Психическая работоспособность и психфизиологические резервы человека-оператора. RAK 1988 00 02.
146. Хидег Й., Ремеш П., Богнар Л., Нечаев А. П., Пономарева И. П., Жукова О. П., Грачев В. А. Психическая работоспособность и психфизиологические резервы человека-оператора. RAK 1988 00 02.
147. Lehoczky L.,Pozsgai A., Remes P., Hideg J., Augusztin G. Holter monitorozással szerzett tapasztalatok infarktuson átesett betegeknél. Bács-Kiskun megyei Orvosnapok. Kecskemét, 1988.
148. Hideg J., Pozsgai A., Nádas A., Remes P. A fizikai munkavégzőképesség fokozása hypoxiás edzésmódszerrel. Magyar Élettani Társaság vándorgyűlése. Bioasztronautikai szekció. Szeged, 1988.
149. Remes P. A repülés és űrrepülés mozgásszervi problémái. Kézirat. RAK 1988 00 03.

1989

150. Remes P., Pozsgai A., Hideg J., Kiszely I., Lehoczky L. Examination of the effect of G-load on cardiovascular system by Holter method. IUPS. Gravitational Physyology. Lyon, France. 1989. MN Repülőorvosi Vizsgáló és Kutatóintézet Tudományos Közleményei. Kecskemét, 1989.
151. Remes P., Hideg J., Pozsgai A., Nádas A. A fizikai munkaképesség fokozása hypoxiás edzés módszerrel. Biofizikai Társaság Vándorgyűlése. Szeged, 1989.
152. Remes P., Hideg J., Péter I., Lehoczky L., Pozsgai A. Módszer a cardio-respiratóricus rendszer állapotának megítélésére pilótáknál. Magyar Élettani Társaság vándorgyűlése. Bioasztronautikai szekció. Debrecen, 1989.
153. Remes P., Hideg J., Pozsgai A., Lehoczky L., Péter I., Kiszely I., Pigniczki Zs., Kalmár S. A MUOSZ tagjainak reprezentatív szűrővizsgálata. MN Repülőorvosi Vizsgáló és Kutatóintézet Tudományos Közleményei. Kecskemét, 1989. Et: Bács-Kiskun Megyei Orvosok-Gyógyszerészek Évkönyve. 1990. 21. sz. pp: 317-325.
154. Ремеш П., Пожгаи А., Хидег Й., Кисели И., Лехоцки Л. Исследования влияния перегрузок на сердечно-сосудистую систему методем Холтер. XXII. Совещания Постоянно Действующей Рабочей Группи по Космической Биологии и Медицине Стран Участниц Программы Совета Интеркосмоса. Варна, 1989.
155. Remes P., Pozsgai A., Hideg J., Lehoczky L., Kiszely I. 24 hours observation of pilots' cardial satatus by Holter method. MN Repülőorvosi Vizsgáló és Kutatóintézet Tudományos Közleményei. Repülőorvosi Archívum Kecskemét, 1989.
156. Hideg J., Remes P., Nádas A., Pozsgai A., Lehoczky L. Acut hypoxia tűrőképesség megítélése haemodinamikai változások objektív módszerével. Magyar Élettani Társaság vándorgyűlése. Bioasztronautikai szekció. Debrecen, 1989.
157. Lehoczky L., Remes P., Hideg J., Pozsgai A., Nádas A., Péter I. Lokális pO2 és mikrocirkuláció vizsgálatok különböző funkcionális diagnosztikai terheléseknél, pilótáknál. Magyar Élettani Társaság vándorgyűlése. Bioasztronautikai szekció. Debrecen, 1989.
158. Grósz A., Remes P., Bagány M., Kovács S. Vizuális teljesítnény teszt - új módszer a vizuális munkavégzőképesség mérésére. Biofizikai Társaság vándorgyűlése. Szeged, 1989.
159. Хидег Й., Ремеш П., Пожгаи А., Телекди Д., Тотх Э., Молнар Э. Применение иммобилизационного метода Мусахия при моделировании невесомости в эксперимете на крисах. XXII. Совещания Постоянно Действующей Рабочей Группи по Космической Биологии и Медицине Стран Участниц Программы Совета Интеркосмоса. Варна, 1989.
160. Péter I., Hideg J., Remes P., Pozsgai A., Lehoczky L. ISZB riziko-faktor analízis eredményei az újságíró populációban. Magyar Élettani Társaság vándorgyűlése. Bioasztronautikai szekció. Debrecen, 1989. In: Bács-Kikun Megyei Orvosok-Gyógyszerészek Évkönyve. 1990. 21. sz. pp.: 299-325.
161. Péter I., Pozsgai A., Remes P., Hideg J., Tóth E., Fazekasné Berényi É. Mikró- és nyomelemek vizsgálata humán és állatkisérletes anyagon. RAK 1989 00 00.
162. Hideg J., Bognár L., Remes P., Pozsgai A., Pigniczki Zs. The possybility of use of CPI-test in pilot and cosmonaut candidates aptitude judgement. XXII. Совещания Постоянно Действующей Рабочей Группи по Космической Биологии и Медицине Стран Участниц Программы Совета Интеркосмоса. Варна, 1989.
163. Hideg J., Pozsgai A., Remes P., Pigniczki Zs. Újságírók pszichológiai vizsgálatának eredményei. Bács-Kiskum Megyei Orvosnapok. In: Bács-Kiskum Megyei Orvosok- Gyógyszerészek Évkönyve. 1990. 21. sz. pp.: 144-151.
164. Grósz A., Medgyasszai A., Remes P., Bagány M. A vizuális munkavégző képesség egyes életkori sajátosságai. Magyar Szemész Társaság vándorgyűlése. Szeged, 1989.
165. Пожгаи А., Хидег Й., Ремеш П., Тотх Э., Петер И., Лехоцки Л. Изучение роли микро- и макроэлементов в образовании сердечно-сосудистых факторов рика у лиц работающих в экстремалных условиях окружаюшей среы. XXII. Совещания Постоянно Действующей Рабочей Группи по Космической Биологии и Медицине Стран Участниц Программы Совета Интеркосмоса. Варна, 1989.
166. Pozsgai A., Hideg J., Tóth E., Remes P., Telekdy Gy., Sarnyai Z. A gyomornyálkahártya és a szérum corticosteron vizsgálata különböző súlytalansági modellekben patkányon. Magyar Élettani Társaság vándorgyűlése. Bioasztronautikai szekció. Debrecen, 1989.
167. Nádas A., Pozsgai A., Hideg J., Bognár L., Remes P., Pigniczki Zs. Hypoxia hatása a pszihés tevékenység mutatóinak alakulására. Magyar Élettani Társaság vándorgyűlése. Bioasztronautikai szekció. Debrecen, 1989.
168. Hideg J., Guba F., Pozsgai A., Ocsovszki I., Kékes-Szabó F., Remes P. Biomechanical characteristics of Soleus abd Gastrocnemius muscles of rats in Musacchia's model. IUPS. Gravitational Physyology. Lyon, France. 1989. MN Repülőorvosi Vizsgáló és Kutatóintézet Tudományos Közleményei. Repülőorvosi Archívum Kecskemét, 1989.
169. Remes P. Locomotor problems of supersonic aviation and astronautics. Bailliere's Clinical Rheumatology. International Practice and Research. Occupational Rheumatic Diseases. Vol. 3, No. 1. London. Philadelphia. Sydney. Tokyo. Toronto, 1989. Chapter 8.
170. Remes P. Útmutató a terheléses EKG vizsgálatok végrehajtásához a Magyar Néphadseregben. MN Repülőorvosi Vizsgáló és Kutatóintézet Tudományos Közleményei. Kecskemét, 1989.
171. Remes P., Pozsgai A., Kiszely I., Nádas A., Péter I., Lehoczky L., Kalmár S. Tapasztalatok Holter vérnyomás monitorozásssal. Szegedi Akadémiai Bizottság tudományos űlése. Kiskunfélegyháza. 1989. MN Repülőorvosi Vizsgáló és Kutatóintézet Tudományos Közleményei. Kecskemét, 1989.
172. Remes P. A Case12-15 terheléses EKG rendszer, a MAC 12 Muse rendszer, HiRes EKG jelentősége és előnyei. A MH belgyógyászai és cardiológusai részére. Kecskemét. 1989. MN Repülőorvosi Vizsgáló és Kutatóintézet Tudományos Közleményei. Kecskemét, 1989.

1990

173. Remes P., Hideg J., Pozsgai A., Lehoczky L., Péter I., Pigniczki Zs. Pszihológiai vizsgálatok infarctuson átesett betegek rehabilitációjában. Bács-Kiskun megyei Orvosok és Gyógyszerészek Évkönyve. Kecskemét, 1990. pp.:205-206.
174. Remes P., Péter I., Hideg J., Lehoczki L., Pozsgai A. Szérum enzim, elektrolit, tejsav, pH szint változások fizikai terhelések során. Magyar Élettani Társaság vándorgyűlése. Bioasztro-nautikai szekció. Budapest, 1990.
175. Ремеш П., Лехоцки Л. Хидег Й., Пожгаи А., Кисели И. Наши практические опыты по наблюдению кровянного давления при помощи Холтер мониторования. XXIII. Совещания Постоянно Действующей Рабочей Группи по Космической Биологии и Медицине Стран Участниц Программы Совета Интеркосмоса. Kassa, 1990.
176. Szombati Gy., Hideg J., Remes P. Agytörzsi acusticus kiváltott válasz vizsgálatok. Magyar Élettani Társaság vándorgyűlése. Bioasztronautikai szekció. Budapest, 1990.
177. Хидег Й., Ремеш П., Пожгаи А., Богнар Л., Сомбати Д., Пигницки Ж. Применение современних прсихофизиологических методов исследования в практике авиационной медицины. IX. Всесоюзная конференция Космической Биологии и Авиякосмической Медицины. Калуга, 1990.
178. Hideg J., Remes P., Nádas A., Pozsgai A. Lehoczky L., Péter I. Barokamrában végzett hypoxiás edzés hatása a magasság-tűrőképességre. Magyar Élettani Társaság vándorgyűlése. Bioasztronautikai szekció. Budapest, 1990.
179. Nádas A., Remes Péter Hideg J., Lehoczki L., Pozsgai A. Cavinton hatása a hypoxia-tűrőképességre. Magyar Élettani Társaság vándorgyűlése. Bioasztronautikai szekció. Budapest, 1990.
180. Pozsgai A., Hideg J., Remes P., Tóth E., Berényi É. 3-metylhistidin vizsgálata különböző súlytalansági modellekben, patkányban. Magyar Élettani Társaság vándorgyűlése. Bioasztro-nautikai szekció. Budapest, 1990.
181. Сомбати Д., Хидег Й., Ремеш П. Значение электрофизиологических исследований в оценке пригодности к лётной работе. XXIII. Совещания Постоянно Действующей Рабочей Группи по Космической Биологии и Медицине Стран Участниц Программы Совета Интеркосмоса. Kassa, 1990.
182. Пожгаи А., Хидег Й., Ремеш П., Тотх Э., Берени Е. Исследования 3-метил-хистидина у крыс при разнообразном моделировании невесомости. XXIII. Совещания Постоянно Действующей Рабочей Группи по Космической Биологии и Медицине Стран Участниц Программы Совета Интеркосмоса. Kassa, 1990.
183. Grósz A., Remes P., Bagány M. A vizuális munkavégzőképesség mérésének tapasztalatai pilótáknál. XXX. Jubileumi Bács-Kikun megyei Orvos-Gyógyszerész Napok. Kecskemét, 1990. In: Bács-Kiskun Megyei Orvosok-Gyógyszerészek Évkönyve. 1991. 22. sz. pp.: 97-104.
184. Pozsgai A., Hideg J., Remes P., Tóth E., Berényi É., Péter I. Urinary excretion of 3-metylhystidin in rats subjected to variations of simulated weightlessness. Current Trends in Cosmic Biology. Vol. 1. 1990.
185. Remes P. A repülőgépvezetők egészségi alkalamsságának elbírálási módszerei. A repülés világa. Vol. 1. 1990.
186. Remes P. Űrhajósok kiválogatása. A repülés világa. Vol. 2. 1990.
187. Remes P., Hideg J., Pozsgai A., Lehoczky L., Augusztin G. 26-órás Holter-monitorozással szerzett tapasztalataink akut miokardiális infarktuson átesett betegek rehabilitációjában. Bács-Kiskun megyei orvosok és gyógyszerészek évkönyve. Szerk.: Lusztig G., Ligeti Zs. 197-201. pp. Kecskemét, 1990.
188. Remes P., Hideg J., Pozsgai A., Lehoczky L., Péter I. A tünethatárolta terheléses vizsgálatok jelentősége infarktuson átesett betegeknél. Bács-Kiskun megyei orvosok és gyógyszerészek évkönyve. Szerk.: Lusztig G., Ligeti Zs. 202-204. pp. Kecskemét, 1990.
189. Remes P., Hideg J., Pozsgai A., Lehoczky L., Péter I., Pigniczky Zs. Psychológiai vizsgálatok infarktuson átesett betegek rehabilitációjában. Bács-Kiskun megyei orvosok és gyógyszerészek évkönyve. Szerk.: Lusztig G., Ligeti Zs. 205-206. pp. Kecskemét, 1990.

1991

190. Remes P., Pozsgai A., Péter i., Lehoczky L., Kalmár S., Hideg J. Légzési volumenváltozások különböző testhelyzetekben. Magyar Élettani Társaság LVI. vándorgyűlése. Bioasztronautikai Szekció. Szeged, 1991. p.:183.
191. Remes P., Lehoczky L. Az IFK elmélete és a Balaton készülékkel szerzett tapasztalataink. United States Air Forces (USAF), Brooks Air Force Base. 1991.
192. Remes P. Komplex diagnosztikus vizsgálóeljárások a modern repülőorvostan területén. Bács-Kiskun megyei Orvosnapok. Baja, 1991.
193. Remes P., Pozsgai A., Kiszely i., Nádas A., Péter i., Lehoczki L., Kalmár S. Tapasztalataink Holter vérnyomás monitorozással. Bács-Kiskun megyei Orvosnapok. Baja, 1991.
194. Remes P., Hideg J. Amplitudó és distancia változások különböző testhelyzetekben. Marquette symposium. Budapest, 1991.
195. Remes P., Hideg J., Pozsgai A., Lehoczky L., Kiszely I., Pigniczki Zs., Kalmár S. Tapasztalatok reális repülés alatti Holter-vizsgálatokkal. Honvédorvos, 1991. 43. évf. 2. sz. pp.: 109-117.
196. Mohácsi G., Remes P., Lovas S., Boda K., Ábrahám Gy., Csirik J., Sonkodi S., Varró Vince. A tartós alkoholfogyasztás hatása a vérnyomásra. Orvosi Hetilap 1991.132. évf. 2. sz. pp.: 63-68.
197. Lehoczky L., Remes P., Péter I., Galuska L. Gamma detektoros testfelszíni izotóp mérő rendszerrel detektált haemodinamikai változások orthostaticus próba során. Magyar Élettani Társaság LVI. vándorgyűlése. Bioasztronautikai Szekció. Szeged, 1991. p.: 131.
198. Nádas A., Szabó S., Kovács S., Remes P., Pozsgai A., Lehoczky L. Oxigén szaturáció és pCO2 mérések pilótáknál. Magyar Élettani Társaság LVI. vándorgyűlése. Bioasztronautikai Szekció. Szeged, 1991. p.: 149.
199. Péter I., Tóth E., Berényi É., Pozsgai A., Remes P., Hideg J. Hyperlipoproteinaemiák vizsgálata laboratóriumunkban. Magyar Élettani Társaság LVI. vándorgyűlése. Bioasztronautikai Szekció. Szeged, 1991. p.: 169.
200. Pozsgai A., Szabó S., Tóth E., Remes P., Hideg J., Berényi I., Péter I. Pajzsmirigy státusz hatása patkányok anyagcseréjére Musachia modellen. Magyar Élettani Társaság LVI. vándorgyűlése. Bioasztronautikai Szekció. Szeged, 1991. p.:177.
201. Lehoczky L., Galuska L., Augusztin G., Remes P., Pozsgai A., Magyari J. A repülő hajózó állomány 201-TI scintigráfiás vizsgálataival szerzett tapasztalataink. Magyar Orvostudományi Nukleáris Társaság (MONT) VII. Kongresszusa. Kecskemét, 1991.
202. Lehoczky L., Remes P., Augusztin G. Echográfiával és thallium scintigráfiával kontrollált dipiridamol terhelés. Bács-Kiskun megyei Orvosnapok. Baja, 1991.
203. Kada S., Remes P., et al. Hollenberg score alapján végzett terheléses vizsgálataink. Bács-Kiskun megyei Orvosnapok. Baja, 1991.
204. Péter I., Tóth E., Berényi É., Pozsgai A., Remes P. Hyperlipoproteinaemiák vizsgálata. Bács-Kiskun megyei Orvosnapok. Baja, 1991.
205. Szabó S., Nádas A., Remes P., Pozsgai A., Lehoczky L. Hypoxia tűrőképesség vizsgálata hajózóknál. Bács-Kiskun megyei Orvosnapok. Baja, 1991.
206. Szombati Gy., Remes P., Hideg J. Kiváltott válasz vizsgálatok Toennies rendszerrel. Bács-Kiskun megyei Orvosnapok. Baja, 1991.
207. Péter I., Tóth E., Remes P., Hideg J., Pozsgai A., Berényi É. Komplex zsíranyagcsere vizsgálatok hajózóknál. Magyar Élettani Társaság LVI. vándorgyűlése. Bioasztronautikai Szekció. Szeged, 1991.
208. Петер И., Тотх Э., Ремеш П., Хидег Й., Пожгаи А., Берени Е. Комплехсные исследования обмена жировых вешеств. Совещания Постоянно Действующей Рабочей Группи по Космической Биологии и Медицине Стран Участниц Программы Совета Интеркосмоса. Ленинград, 1991.
209. Lehoczky L., Remes P. Longitudinális EKG vizsgálati adatbázisok. United States Air Forces (USAF), Brooks Air Force Base. 1991.
210. Tóth E., Remes P. et al. Nyomelemek a klinikai laobordiagnosztikában. Bács-Kiskun megyei Orvosnapok. Baja, 1991.
211. Augusztin G., Lehoczky L., Remes P. Test-zsírtömeg meghatározás pilótáknál Futrex- mérések alapján. Bács-Kiskun megyei Orvosnapok. Baja, 1991.
212. Pozsgai A., Remes P., Nádas A., Kiszely I. Reális repülés alatti Holter monitorozással szerzett tapasztalataink. Bács-Kiskun megyei Orvosnapok. Baja, 1991.
213. Grósz A., Remes P., Begány M. Stress hatása a vizuális munkavégző képességre. Bács-Kiskun megyei Orvosnapok. Baja, 1991.
214. Pigniczki Zs., Remes P., Pozsgai A. Személyiség vizsgálatok az ISZB riziküfaktor analízis keretében. Bács-Kiskun megyei Orvosnapok. Baja, 1991.
215. Pozsgai A., Remes P., Lehoczky L. Reális repülés alatti Holter monitorozással szerzett tapasztalataink. United States Air Forces (USAF), Brooks Air Force Base. 1991.
216. Bagány M., Nagy P., Nádas A., Remes P. Az ember információfeldolgozó képességének jellemzése és mérése. MEDICOMP 92. Számítástechnikai és kibernetikai módszerek alkalmazása az orvostudományban és a biológiában. Szeged, 1992. p.:32.
217. Remes P. Látogatás a NASA Kennedy űrközpontjában. A repülés világa. Vol. 3. 1991.

1992

218. Remes P., Lehoczky L., Pozsgai A., Péter I., Kalmár S. Disztancia és amplitudó változások számítógépes értékelése pizitív intrapulmonális nyomáson. Magyar Élettani Társaság LVII. vándorgyűlése. Bioasztronautikai Szekció. Pécs, 1992. E-103.
219. Remes P., Lehoczki L., Pozsgai A. Hogyan biztosítható az űrhajós munkaképessége a hosszúidejű űrrepülés alatt. HUNISY. Budapest, 1992.
220. Remes P., Péter I., Pozsgai A., Lehoczky L. A kardiovaszkuláris terhelhetőség és a rezervnélküli állapotok korszerű diagnosztikája. Bács-Kiskun megyei Orvosnapok. Kalocsa, 1991.
221. Lehoczky L., Péter I., Remes P., Augusztin G., Pintér I. Újabb tapasztalatok a véráthelyeződés izotóptechnikával történő mérésével. Magyar Élettani Társaság vándorgyűlése. Bioasztronautikai Szekció. Pécs, 1992. E104.
222. Péter I., Berényi É., Tóth E., Kiszely I., Pozsgai A., Remes P. A zsíranyagcsere, a dohányzás és terhelhetőség kapcsolata. Magyar Élettani Társaság vándorgyűlése. Bioasztronautikai Szekció. Pécs, 1992. E-106.
223. Szombati Gy., Remes P. Kiváltott válasz vizsgálatokkal szerzett újabb tapasztalatok. Magyar Élettani Társaság vándorgyűlése. Bioasztronautikai Szekció. Pécs, 1992. E-108.
224. Lehoczky L., Remes P. Echográfiával és thallium- sztintigráfiával kontrolált dipiridamol terheléssel szerzett tapasztalatok. Magyar Kardiológiai Társaság. Konferenciája. Budapest, 1992.
225. Pozsgai A., Remes P., Tóth E. A súlytalanság hatása a csont- és izomrendszerre. HUNISY. Budapest, 1992.
226. Péter I., Pozsgai A., Tóth E., Remes P., Berényi É. A zsíranyagcsere, a dohányzás és a terhelhetőség vizsgálata. Bács-Kiskun megyei Orvosnapok. Kalocsa, 1991.
227. Pozsgai A., Remes P., Lehoczkiy L., Péter i. A szív-érrendszer állapotának és a fizikai teljesítőképesség objektív megitélésének módszere pilótáknál. Pécsi Akadémiai Bizottság Kardiológiai és Rehabilitációs Szakbizottságának Tudományos Ülése. Pécs, 1992.
228. Lehoczky L., Remes P., Pozsgai A., Péter I. Fiatal labdarugócsapat állóképességének felméréséből levonható következtetések az alapozás időszakában. Pécsi Akadémiai Bizottság Kardiológiai és Rehabilitációs Szakbizottságának Tudományos Ülése. Pécs, 1992.

1993

229. Remes P., Kalmár S. Az ischemiás szívbetegság rizikófaktorainak értékelése. Magyar Repülőorvosok Lapja. 1993. 1. sz. pp.: 14-20.
230. Péter I., Tóth E., Berényi É., Pozsgai A., Remes P. Hyperlipoproteinaemiák vizsgálata laboratóriumunkban. Magyar Repülőorvosok Lapja. 1993. 1. sz. pp.: 9-10.
231. Remes P., Az Egyesült Államok Európai Főparancsnoksága (Headquarters United States European Command). Magyar Repülőorvosok Lapja. 1993. 2-3. sz. pp.: 38-43.
232. Pozsgai A., Tóth E., Remes P. A rézhiány szerepe az ischaemiás szívbetegségek rizikófaktorainak megjelenésében patkányban. Magyar Repülőorvosok Lapja. 1993. 2-3. sz. pp.: 4-7.
233. Péter I., Tóth E., Berényi É., Kiszely I., Remes P., Pozsgai A. A lipidanyagcsere, a dohányzás és a terhelhetőség kapcsolatának vizsgálata. Magyar Repülőorvosok Lapja. 1993. 2-3. sz. pp.: 8-10.
234. Gyökössy J., Remes P. Hypertonia előfordulása a repülést kiszolgáló hívatásos és polgári állomány körében. Magyar Repülőorvosok Lapja. 1993. 2-3. sz. pp.: 27-31.
235. Lehoczky L., Remes P., Péter I., Galuska L. Gamma detektoros testfelszíni izotóp mérő rendszerrel detektált haemodinamikai változások orthostaticus próba során. Magyar Repülőorvosok Lapja. 1993. 1. sz. pp.: 6-8.
236. Augusztin G., Lehoczky L., Remes P. Test-zsírtömeg meghatározás pilótáknál Futrex- mérések alapján. Magyar Repülőorvosok Lapja. 1993. 1. sz. pp.: 11-13.
237. Pozsgai A., Tóth E., Remes P. Cink és réz szerepe az icshaemiás szívbetegségek rizikófaktorainak megjelenésében. Honvédorvos. 1993. (45) 3. szám, pp.: 204-209

1994

238. Pozsgai A., Remes P., Tóth E. A súlytalanság hatása a csont- és izomszövetre. Magyar Repülőorvosok Lapja. 1994. 4. sz.
239. Szombati Gy., Remes P. Kiváltott válasz vizsgálatok jelentősége a repülőalkalamsság elbírálásában. Magyar Repülőorvosok Lapja. 1994. 4. sz.
240. Tóth E., Remes P. Effect of incrased depletion of copper, supplementary cholesterol diet and stress on the cholesterol concentration in wall of rat thoracic aorta. Acta Physiologica Hungarica. 1994. 82. évf. 2. sz. pp.: 125-130.

1997

241. Remes P. A túlnyomásos oxigénlégzés. Természet Világa. 1997. 128. évf. 10. sz. pp.: 446-450.

2001

242. Remes P. Űrélettani kutatási eredmények alkalmazása a szív- és érrendszeri betegségek gyógyításában. Természet Világa. Különszám. 2001. 132. évf. 2. sz. pp.: 45-49.

2010

243. Remes P.: Jelentés a CUP-ból. Visszaemlékezés az űrrepülés 30. évfordulóján. Aeromagazin. 2010. június. pp.:49-51.
244. Remes P.: A magyar űrhajósok kiválogatásának űrorvosi metodikái. Előadás a magyar űrrepülés 30. évfordulóján tartott emlékülésen. Budapest. 2010. 05. 13. Internet: drremes.hu.
245. Remes P.: A szellemi munkavégző képesség vizsgálata űrhajósoskon. Előadás a magyar űrrepülés 30. évfordulóján tartott emlékülésen. Budapest. 2010. 05. 13. Internet: drremes.hu.

2011

246. Remes P.: Négylábú űrhajósok. 1. rész. Aeromagazin. 2011. február. pp.:51-54.
247. Remes P.: Négylábú űrhajósok. 2. rész. Lajka és a Vosztok kutyák. Aeromagazin. 2011. március. pp.:50-52.
248. Remes P.: Pojéhali - elindultunk! Megnyíltak a titkos akták, 50 éve repült Gagarin. Aeromagazin. 2011. április. pp.: 2-5.
249. Remes P.: Miért éppen Gagarin? IPM. 2011. április. pp.:70-74.
250. Remes P.: Eltűnt szovjet űrhajósok. IPM. 2011. július. pp.: 56-61.
251. Remes P.: 50 éve repült German Tyitov. Aeromagazin. 2011. augusztus. pp.:51-53.

2012

252. Remes P.: Sztálin rakétái. 1. rész. A megtorlás évei. IPM. 2012. február. pp.: 18-24.
253. Remes P.: Sztálin rakétái. 2. rész. A generalisszmuszt tájékoztatják a német csodafegyverről. IPM. 2012. február. pp.: 28-33.
254. Remes P.: Sztálin rakétái. 3. rész. Elrendelik a rakétafegyverkezést. IPM. 2012. március. pp.: 28-30.
255. Remes P.: Sztálin rakétái. 4. rész. A német rakétások internálása. IPM. 2012. április. pp.: 22-25.
256. Remes P.: Válasz Ébert Lászlónak. IPM. 2012. június. pp.:6-7.
257. Remes P.: Sztálin rakétái. 5. rész. A hidegháború forró évei. IPM. 2012. június. pp.: 24-27.
258. Remes P. Adatok a Magyar Királyi Honvédség repülő-egészségügyi szolgálatának kialakulásához: 1. rész. Honvédorvos. 2012. 64.évf. 3-4.sz. pp.: 208-232.
259. Remes P.: Apolló űrkabin egy szovjet hadikikötőben. Aranysas. 2012. január. pp.: 28-32

2013

260. Remes P., Grósz A., Szabó J. A magyar repülő és űrorvostan története. Zrínyí. 2013.
261. Remes P.: Az UFÓk érkezése. IPM. 2013. február. pp.: 26-32.
262. Remes P.: Repülő csészealjak a Harmadik Birodalomban. IPM. 2013. március. pp.: 16-21.
263. Remes P.: Az amerikai UFÓk és a hidegháború. IPM. 2013. április. pp.: 20-28.
264. Remes P.: UFÓk a Szovjetunióban. IPM. 2013. május. pp.: 20-27.
265. Remes P.: A magyar repülőorvoslás kezdetei 1945-ig. Előadás a Szegedi Tudományegyetem Repülő- és Űrorvosi Tanszékének postgraduális továbbképzésén. Kecskemét. 2013. 11. 13. Internet: drremes.hu.
266. Remes P.: Az űrrepülés titkos dokumentumai. Előadás a Nemzeti Közszolgálati Egyetemen tartott konferencián. Budapest. 2013. 05. 22. Internet: drremes.hu.
267. Remes P.: Az első magyar űrhajós, Farkas Bertalan. In: Bernád D., Magó K, Punka Gy.: A nemzet szárnyai. Zrínyí. 2013. p: 90.
268. Remes P.: Gagarin sérülése. Aranysas. 2013. december. pp.:56-59.

2014

269. Remes P.: Élet a földkörüli pályán. Ismeretterjesztő előadás a Szent-Györgyi Albert Agorában rendezett Élet a Földön kívül című MANT rendezvényen. Szeged. 2014. 04. 11. Internet: drremes.hu.
270. Remes P.: Űrkutatás, Űrorvostan. Ismeretterjesztő előadás a Wesselényi Tanyai Népfőiskolán. Zsombó. 2014. 01. 27. Internet: drremes.hu.
271. Radványi L., Amaczi V., B. Nagy P., Balló I., Gaál K., Hárai T., Horváth Gy., Laklóth A., Remes P., Sámán M., Szombathelyi F., Zseránszky P.: Rákóczisták. Petit reál. Budapest. 2014.
272. Remes P.: Az űrkutatás titkos dokumentumai. 1. rész. Aranysas. 2014. január. pp.: 60-65.
273. Remes P.: Az űrkutatás titkos dokumentumai. 2. rész. Aranysas. 2014. február. pp.: 60-65.
274. Remes P.: Negyven éve tudjuk, hogy lesz magyar űrrepülés. Aranysas. 2014. március. pp.: 66-71.
275. Remes P.: A magyar űrrepülés. Aranysas. 2014. április. pp.: 50-54.
276. Remes P.: A kiválogatás kulisszatitkai. Aranysas. 2014. május. pp.: 50-54.
277. Remes P.: Rendszerben tartott űrhajósok. Aranysas. 2014. június. pp.: 50-53.
278. Remes P.: Farkasordító hideg Bajkonúrban. Aranysas. 2014. július. pp.: 50-54.
279. Remes P.: Az irányítóközpontban. Aranysas. 2014. augusztus. pp.: 50-54.
280. Remes P.: Otthon, édes otthon. Aranysas. 2014. szeptember. pp.: 50-55.
281. Remes P.: Leonov testével védte Tyereskovát. Aranysas. 2014. november. pp.: 50-54.
282. Remes P.: Egy szovjet űrrepülőgép legendája. Aranysas. 2014. december. pp.: 54-57.
283. Remes P.: A "Gémkapocs" hadművelet. A nürnbergi orvosperek. Regiment. 2014. 1. szám. pp.:29-35.
284. Remes P.: Illegális emberkísérletek. 1. rész. Regiment. 2014. 2. szám. pp.:54-57.
285. Remes P.: Illegális emberkísérletek. 2. rész. Regiment. 2014. 4. szám. pp.:42-45.
286. Remes P.: A HARP Felhasználható- e az időjárás- manipuláció hadászati célokra? IPM. 2014. november. pp.: 10-16.
287. Remes P.: A Popeye hadművelet. IPM. 2014. december. pp.: 1-21.
288. Remes P. Adatok a Magyar Királyi Honvédség repülő-egészségügyi szolgálatának kialakulásához: 2. rész. Honvédorvos. 2014. 65.évf. 1-2.sz. pp.: 55-97.
289. Remes P. Adatok a Magyar Királyi Honvédség repülő-egészségügyi szolgálatának kialakulásához. 3. rész. Honvédorvos. 2014. 65. évf. 3-4. sz. pp.: 56-77.

2015

290. Remes P.: A világ legnagyobb rakétakatasztrófája. Aranysas. 2015. február. pp.: 50-53.
291. Remes P.: Űrélettudományi kutatások Magyarországon (1950-1992). Honvédorvos. 2015. 1-2. szám. pp.: 69-88.
292. Remes P.: A Szaljut-7 megmentése. Aranysas. 2015. április. pp.: 50-53.
293. Remes P.: Űrbalesetek, űrkatasztrófák. 1. rész. Aranysas. 2015. július. pp.:56-60.
294. Remes P.: A katapultálás repülőorvosi vonatkozásai. Aranysas. 2015. augusztus. pp.:60-66.
295. Remes P.: Űrbalesetek, űrkatasztrófák. 2. rész. Aranysas. 2015. szeptember. pp.: 50-55.
296. Remes P.: Űrbalesetek, űrkatasztrófák. 3. rész. Aranysas. 2015. november. pp.: 50-55.
297. Remes P.: Az űrrepülés önkéntes kísérleti alanyai. Aranysas. 2015. december. pp.: 51-56.
298. Remes P.: A honvédorvosok szerepe a repülő- és űrorvosi kutatásokban I. rész. Honvédorvos. 2015. (67). 3-4 szám. pp.:55-102.
299. Remes P.: A hadműveleti terület lombtalanítása légi permetezéssel. IPM. 2015. január. pp.: 10-16.
300. Remes P.: A Gyatlov expedíció 1. rész. IPM. 2015. március. pp.: 72-79.
301. Remes P.: A Gyatlov expedíció 2. rész. IPM. 2015. április. pp.: 66-71.
302. Remes P.: A Gyatlov expedíció 3. rész. IPM. 2015. május. pp.: 62-67.
303. Remes P.: Fontos-e a pilóták egészsége?. IPM. 2015. június. pp.: 48-53.
304. Remes P.: Élet a földkörüli pályán. Ismeretterjesztő előadás a Wesselényi Tanyai Népfőiskolán. Zsombó. 2015. 02. 02. Internet: drremes.hu.
305. Remes P.: 35 éves a magyar űrrepülés. Előadás a Stefánia Palotában. Budapest. 2015. 05. 27. Internet: drremes.hu
306. Remes P.: Orvosbiológiai kísérletek és utóéletük. Előadás a Budapesti Műszaki Egyetemen, a Nemzetfejlesztési Minisztérium és a Magyar Űrkutatási Iroda által szervezett Űrfórumon a magyar űrrepülés 35. évfordulóján. Budapest. 2015. 05. 26. Internet: drremes.hu.
307. Remes P.: 35 éves a magyar űrrepülés. Ismeretterjesztő előadás a Hamvas Béla Gimnáziumban. Oroszlány. 2015. 10. 31. Internet: drremes.hu.

2016

308. Remes P.: Repülő- és űrorvosi vizsgálatok. Aranysas. 2016. január. pp.: 56-61.
309. Remes P.: Barát, vagy ellenség. lehet-e szeretni a repülőorvosokat? 1. rész. Aranysas. 2016. február. pp.:61-65.
310. Remes P.: Barát, vagy ellenség. lehet-e szeretni a repülőorvosokat? 2. rész. Aranysas. 2016. március. pp.:58-63.
311. Remes P.: Barát, vagy ellenség. lehet-e szeretni a repülőorvosokat? 3. rész. Aranysas. 2016. április. pp.:60-65.
312. Remes P.: Barát, vagy ellenség. lehet-e szeretni a repülőorvosokat? 4. rész. Aranysas. 2016. május. pp.:54-59.
313. Remes P.: Letiltás, vagy korlátozás. 1. rész. Aranysas. 2016. június. pp.:58-62.
314. Remes P.: Letiltás, vagy korlátozás. 2. rész. Aranysas. 2016. július. pp.:62-67.
315. Remes P.: Ki alkalmas repülésre? Ezt a hivatást szeretni - is kell. Aranysas. 2016. augusztus. pp.:64-68.
316. Remes P.: Ki alkalmas repülésre? Az évek nem múlnak el nyomtalanul. Aranysas. 2016. szeptember. pp.:44-49.
317. Remes P.: A katonai repülés követelményei. 1. rész. Oxigénéhség. Aranysas. 2016. október. pp.:60-65.
318. Remes P.: A katonai repülés követelményei. 2. rész. G, mint gravitáció. Aranysas. 2016. november. pp.:57-61.
319. Remes P.: A katonai repülés követelményei. 3. rész. Tűrőképesség. Aranysas. 2016. december. pp.:52-57.
320. Remes P.: A honfoglalástól az űrrepülésig. Ismeretterjesztő előadás a felgyői „László Gyula napok”-on rendezett „Út a csillagokig” című rendezvényen. 2016. 03. 16. Internet: drremes.hu.

2017

321. Remes P.: A katonai repülés követelményei. 4. rész. Gyorsulások. Aranysas. 2017. január. pp.:60-65.
322. Remes P.: A katonai repülés követelményei. 5. rész. Forgószinpad. Aranysas. 2017. február. pp.:48-53.
323. Remes P.: A katonai repülés követelményei. 6. rész. Zéró gravitáció. Aranysas. 2017. március. pp.:66-70.
324. Remes P.: A katonai repülés követelményei. 7. rész. Majdnem olyan, mint az igazi. Aranysas. 2017. április. pp.:58-62.
325. Remes P.: A katonai repülés követelményei. 8. rész. A repülés piramisa. Aranysas. 2017. május. pp.:54-59.
326. Remes P.: A katonai repülés követelményei. 9. rész. Az orvosi kontroll. Aranysas. 2017. június. pp.:56-61.
327. Remes P.: A katonai repülés követelményei. 10. rész. Az orvos-pszichológiai kontroll. Aranysas. 2017. július. pp.:62-67.
328. Remes P.: Rákóczisták a Magyar Légierőben. Aeromagazin. 2017. október. pp.:64-66.
329. Remes P.: Akár az életük árán is védték a haza egét. Rákóczisták a Magyar Légierőben. 2. rész. Aeromagazin. 2017. november. pp.:73-75.
330. Remes P.: A titkos magyar űrkutatás, 1. rész. Kozmikus elfogóvadászok. Aeromagazin. 2017. december-2018. január. pp.:68-73.
331. Remes P.: Farkaskölyökből vadászpilóta. Rákóczisták a Magyar Légierőben. 3. rész. Aeromagazin. 2017. december-2018. január. pp.:88-91.
332. Remes P.:Funkcionális diagnosztikai vizsgálatok a repülő- és űrorvosi gyakorlatban. Előadás a Szegedi Tudományegyetem Általános Orvosi Karának hallgatói számára. Internet: drremes.hu

2018

333. Remes P.: Szárnybontogatás Boriszoglebszkben. Rákóczisták a Magyar Légierőben. 4. rész. Aeromagazin. 2018. február. pp.:64-66.
334. Remes P.: A honvédorvosok szerepe a repülő- és űrorvosi kutatásokban II. rész. Honvédorvos. 2016. (68). 1-2 szám. pp.:36-53.
335. Remes P.:Balaton, a pszichés teljesítmény mérésére alkalmas készülék I. rész. Haditechnika. 2018. 3. szám. pp.:35-39. DOI: 10.23713/HT.52.3.08.
336. Remes P.:Balaton, a pszichés teljesítmény mérésére alkalmas készülék II. rész. Haditechnika. 2018.4. szám. pp.:42-45. DOI: 10.23713/HT.52.4.09.
337. Remes P.:Balaton, a pszichés teljesítmény mérésére alkalmas készülék III. rész. Haditechnika. 2018.5. szám. pp.:24-28. DOI: 10.23713/HT.52.5.05.
338. Remes P.: A titkos magyar űrkutatás, 2. rész. Az alkalmassági vizsgálat. Aeromagazin. 2018. április. pp.:50-53.
339. Remes P.: A sisak, a zetor és a kmb története. Rákóczisták a Magyar Légierőben. 5. rész. Aeromagazin. 2018. május. pp.:68-71.
340. Remes P.: A titkos magyar űrkutatás, 3. rész. A meglepetés különszám. Aeromagazin. 2018. május. pp.:52-55.
341. Remes P.: In memoriam Magyari Béla (1949-2018). Mindig is az űrbe vágyott. Aeromagazin. 2018. június. pp.:50-53.
342. Remes P.: A botra fagyott kesztyű. Rákóczisták a Magyar Légierőben. 6. rész. Aeromagazin. 2018. június. pp.:68-71.
343. Remes P.: Bakó István repülő vezérőrnagy. Rákóczisták a Magyar Légierőben. 7. rész. Aeromagazin. 2018. augusztus. pp.:58-61.
344. Remes P.: Hazatérés és csapatszolgálat. Rákóczisták a Magyar Légierőben. 9. rész. Aeromagazin. 2018. szeptember. pp.:58-61.
345. Remes P.: Krasznodar, Batajszk, Kuscsovka. Rákóczisták a Magyar Légierőben. 8. rész. Aeromagazin. 2018. szeptember. pp.:60-63.
346. Remes P.: A titkos magyar űrkutatás, 4. rész. A kiválasztás menete. Aeromagazin. 2018. október. pp.:50-53.


1975
első szerző: 1 2 3 4 5
társszerző: 6 7 8
tanulmány: 9
1976
társszerző: 12
tanulmány: 10 13
folyóirat: 11
1977
első szerző: 14
társszerző: 15 16 17 18
tanulmány: 19
1978
első szerző: 20 21 22 23 24
társszerző: 25 26 27 28 29
1979
első szerző: 30 31 32
társszerző: 33 34 35
tanulmány: 35
folyóirat: 34
1980
első szerző: 36
társszerző: 37 38 39 40
tanulmány: 39 40
1981
első szerző: 41 42
társszerző: 43 44 45 46
tanulmány: 46
1982
első szerző: 47 49
társszerző: 48 50 51 52 53 54 55
tanulmány: 48
1983
első szerző: 56 57 58 59 60 61 62 63 64
társszerző: 65 66 67 68 69 70 71 72 73
1984
első szerző: 74 75 78
társszerző: 76 77 79
1985
első szerző: 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91
társszerző: 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105
1986
első szerző: 106 107 108 109 110 111 112
társszerző: 113 114 115 116 117 118 119 120
1987
első szerző: 121 122 123 124 125 126
társszerző: 127 128 129 130
tanulmány: 131 132
1988
első szerző: 133 134 135 136 137 138
társszerző: 139 140 141 142 143 144 145 146 147 148
tanulmány: 149
1989
első szerző: 150 151 152 153 154 155
társszerző: 156 157 158 159 160 161 162 163 164 165 166 167 168
tanulmány: 171 172
szabályzat: 170
könyvfejezet: 169
1990
első szerző: 173 174 175 186 187 188 189
társszerző: 176 177 178 179 180 181 182 183 184
folyóirat: 185
1991
első szerző: 190 191 192 193 194 195 217
társszerző: 196 197 198 199 200 201 202 203 204 205 206 207 208 209 210 211 212 213 214 215 216
1992
első szerző: 218 219 220
társszerző: 221 222 223 224 225 226 227 228
1993
első szerző: 229 230 231
társszerző: 232 233 234 235 236 237
1994
első szerző: 240
társszerző: 238 239
folyóirat: 238
1997
első szerző: 241
tanulmány: 241
folyóirat: 241
2001
első szerző: 242
folyóirat: 242
2010
első szerző: 243 244 245
folyóirat: 243
2011
első szerző: 246 247 248 249 250 251
folyóirat: 246 247 248 249 250 251
2012
első szerző: 252 253 254 255 256 257 258 259
tanulmány: 258
folyóirat: 252 253 254 255 256 257 259
2013
első szerző: 260 261 262 263 264 265 266 268
társszerző: 267
folyóirat: 261 262 263 264 268
könyv: 260 267
2014
első szerző: 269 270 272 273 274 275 276 277 278 279 280 281 282 283 284 285 286 287 288 289
társszerző: 271
tanulmány: 288 289
folyóirat: 272 273 274 275 276 277 278 279 280 281 282 283 284 285 287
könyv: 271
ismeretterjesztő előadás: 269 270
2015
első szerző: 290 291 292 293 294 295 296 297 298 299 300 301 302 303 304 306 307
társszerző: 305
tanulmány: 291 298
folyóirat: 290 292 293 294 295 296 297 299 300 301 302 303
ismeretterjesztő előadás: 304 305 306 307
2016
első szerző: 308 309 310 311 312 313 314 315 316 317 318 319 320
folyóirat: 308 309 310 311 312 313 314 315 316 317 318 319
ismeretterjesztő előadás: 320
2017
első szerző: 321 322 323 324 325 326 327 328 329 330 331 332
folyóirat: 321 322 323 325 326 327 328 329 330 331
2018
első szerző: 333 334 335 336 337 338 339 340 341 342 343 344 345 346
tanulmány: 334 335 336 337
folyóirat: 333 338 339 340 341 342 343 344 345 346

A bibliográfia sajátosságai

Az űrkutatók a hidegháború éveiben - nyugaton és keleten is - szigorúan titkos és titkos minősítésű témákon dolgoztak. Az információzárlat a műszaki tudományokon kívül az élettudományokra is vonatkozott. A fegyverkezési hajszának nevezett versengés nemcsak a korszerű űrfegyverek kifejlesztése terén zajlott, hanem az űrrepülések kedvezőtlen élettani hatásainak megismerése terén is.
1966-ban a szocialista országok (hasonlóan a NATO országokhoz) a világűr kutasára vonatkozó szabályzatot fogadtak el.1 Az „Alapvető rendelkezések” című dokumentum részletesen szabályozta az űrkutatás titkosságának megőrzésére irányuló szigorú szabályokat. A titkosítás az űrélettani kutatásokra is kiterjedt.2
A kutatásokról csak a hivatalos névjegyzékben szereplő közvetlenül érdekeltek tudhattak, akik a dokumentációikat a titkos ügyviteli szabályzat szerint voltak kötelesek kezelni.3 Egyes űrélettani kutatási eredményeket nem volt szabad publikálni, azokról csak a titkos nemzetközi konferenciákon volt szabad beszámolni.4
A tudományos kutatómunkával kapcsolatos információcsere nyugaton a USAF, a NATO és a NASA, keleten pedig a VSZ valamint az Interkozmosz repülő- és űrorvosi, illetőleg űrélettani szimpoziumain és munkaértekezletein zárt körben zajlott. Időnként a nyugat és a kelet szakemberei jól kontrollált viszonyok között találkozhattak egymással az IAF és a IUPS fórumain. A titkos szolgálatok ügyeltek arra, hogy csak célzott információ cserére kerülhessen ilyenkor sor. Magyarországon jól szervezett cenzori szolgálat működött az űrélettani kutatások publikálása területén. Dr. Remes Péter tudományos kutatásainak egy részére is vonatkoztak a titokvédelmi szabályok.


1. A Magyar Forradalmi Munkás-Paraszt Kormány 3322/1966. sz. határozata a szocialista országoknak a világűr kutatásában történő együttműködésére vonatkozó szabályzat jóváhagyásáról. MOL XIX-a-83-b-3322-1966. szeptember 8.
2. „A résztvevő országok intézkedéseket foganatosítanak annak érdekében, hogy… a titkos és szigorúan titkos… tudományos… eszközök (kozmikus objektumok felszerelése, meteorológiai rakéták, ezek fedélzeti és földi rendszerei, asztrofizikai, orvostudományi, biológiai, kutatási eszközök, stb.) és dokumentációk (kísérletek és kutatások eredményei, a kozmikus objektumokra és berendezésekre vonatkozó műszaki dokumentációk, leírások, stb.)… munkatársak, szakemberek és más személyek kiléte titokban maradjon.”
3. „Értekezletek (ülések) alatt az értekezlet (ülés) megtartásának székhelye szerinti nemzeti koordinációs szerv, illetőleg a fogadó ország valamely intézménye vagy szervezete biztosítja a megvitatandó kérdés titkosságának megőrzését és a titkos és szigorúan titkos műszaki eszközök és dokumentációk sértetlenségét. Az értekezletekre (ülésekre) csak azokat a személyeket lehet meghívni, akik a megvitatott kérdésben közvetlenül érintettek és a résztvevő országok bejelentése alapján összeállított névjegyzékben szerepelnek. Az értekezlet ideje alatt a titkos és szigorúan titkos dokumentációkat a delegációk titkárai, illetőleg külön erre a célra felhatalmazott személyek útján adják át a résztvevő országok képviselőinek, aláírás ellenében. A jegyzőkönyveket, valamint a titkos és szigorúan titkos jellegű feljegyzéseket az értekezleteken (üléseken) a jelen Rendelkezések 5. pontjában szereplő követelményeknek megfelelően vezetik.”
4. „A résztvevő országoknak olyan intézkedéseket kell foganatosítaniuk, amelyek kizárják annak lehetőségét, hogy titkos és szigorúan titkos értesüléseket a sajtóban, rádióban, a televízióban, valamint olyan nemzetközi konferenciákon, szimpóziumokon és értekezleteken nyilvánosságra hozzanak, amelyeket nem az együttműködési program alapján hívtak össze, valamint ezen információknak olyan országok részére történő átadását, amelyek az együttműködésben nem vesznek részt. A résztvevő országok nem tehetnek közzé híreket a sajtóban, a rádióban és a televízióban a világűr-kutatása és hasznosítása területén folytatott államközi együttműködés keretében sorra kerülő megbeszélésekről, az ezeken a megbeszéléseken résztvevő országok beleegyezése nélkül.”
Kapcsolat | Impresszum